جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,307 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
1397نوشهرفردوسی جنوبیباغفروش500190,00095,000,0001391/06/19
2054پردیسخانلر آبادباغفروش200250,00050,000,0001391/06/19
2055کرجطاووسيهباغفروش1,000300,000300,000,0001391/06/19
2114شهریاروحیدیهباغفروش3,150100,000315,000,0001391/06/19
2129آملنورباغفروش3,70070,000259,000,0001391/06/19
2140آملدرازانباغفروش127160,00020,320,0001391/06/19
2210آملکمربندی محمودآباد چمستانباغفروش8,319100,000531,900,0001391/06/19
2255محمودآبادكلودهباغفروش43080,00034,400,0001391/06/19
2267آملزیاروباغفروش2,480120,000297,000,0001391/06/19
2746کرجمحمدشهر - زیبادشت باغفروش12,0001,000,0001,200,000,0001391/06/19
2774رشتحمیدیانباغفروش10489,0009,256,0001391/06/19
2819ساوهعباس آبادباغفروش12,15012,500151,000,0001391/06/19
3870آمل اسکی محلهباغفروش2,000110,000220,000,0001391/06/19
6104چالوسمهدی آبادباغفروش45370,00031,700,0001391/06/19
6798دماوندهومند وادانباغفروش1,20065,00078,000,0001391/06/19
7338نوشهرکمربندیباغفروش12,00060,000720,000,0001391/06/19
7339نوشهرکمربندیباغفروش10,00050,000500,000,0001391/06/19
12291آملاتوبان آمل، محمودآباد، چمستانباغفروش8,319100,000831,900,0001391/06/19
12288آملاتوبان آمل-محمودآبادباغفروش20075,00015,000,0001391/06/19
12287آملاتوبان آمل-محمودآبادباغفروش1,40050,00070,000,0001391/06/19
7895سلمانشهرخ دانیالباغفروش800100,00080,000,0001391/06/19
12267نوربلده - خیابان اصلیباغفروش3,40050,000170,000,0001391/06/19
8810پردیسکرشت باغفروش955150,000143,250,0001391/06/19
12208مشهدقاسم آبادزمینفروش1508,00012,000,0001391/06/19
12910تهرانجردن - بلوار گلستانآپارتمانفروش1225,700,000695,400,0001391/06/19
12911تهرانشهران - فلكه اولآپارتمانفروش532,850,000152,000,0001391/06/19
12912تهراندامپزشکی - كوچه نجفیآپارتمانفروش501,760,00088,000,0001391/06/19
12914تهرانكاشانی - خ پیامبر غربیآپارتمانفروش622,650,000164,300,0001391/06/19
12916تهرانجمهوری - خيابان باستانآپارتمانفروش372,080,00077,000,0001391/06/19
12918تهراننامجو - گرگانآپارتمانفروش491,790,00088,000,0001391/06/19
Page top