جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,403 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
10912تهراندبستان - آگاهیآپارتمانفروش782,300,000179,400,0001391/09/06
10914تهراندبستان - آریانآپارتمانفروش1082,800,000302,400,0001391/09/06
11049تهراندبستانآپارتمانفروش802,500,000200,000,0001391/09/06
11468تهراندبستان - لادناداریفروش733,000,000219,000,0001391/09/06
11492تهراندبستان - همدانیآپارتمانفروش512,450,980125,000,0001391/09/06
11612تهرانسيدخندان - خیابان شقاقیاداریفروش451,650,000165,000,0001391/09/06
11813تهراندبستان - خیابان حیات منشآپارتمانفروش1062,900,000307,400,0001391/09/06
11906تهراندبستان - کوچه رمضانیآپارتمانفروش652,540,000165,000,0001391/09/06
11931تهراندبستان - خیابان موسویآپارتمانفروش233,045,00070,000,0001391/09/06
11953تهرانسيدخنداناداریفروش803,000,000240,000,0001391/09/06
11959تهرانسيدخندانزمینفروش2004,500,000900,000,0001391/09/06
11997تهراندبستان - خیابان موسویکلنگیفروش1303,000,000390,000,0001391/09/06
12153تهرانسيدخندان اداریفروش11010,000,0001,100,000,0001391/09/06
12532تهرانسيدخندان مستغلاتفروش3463,300,0001,400,000,0001391/09/06
13237تهرانگیشا - فروزانفرآپارتمانفروش804,250,000330,000,0001391/09/06
13103آملطالب آملیمغازهفروش751,173,00088,000,0001391/09/06
13206تهرانمنيريه - خیابان وليعصرمغازهفروش236,000,000138,000,0001391/09/06
13215تهرانستارخان - خيابان کوثر دومآپارتمانفروش943,000,000282,000,0001391/09/06
13218تهرانخليج فارس - خيابان صمد باقریمستغلاتفروش701,600,000150,000,0001391/09/06
13228کرجمهرشهر - بلوار گلزار غربیتجاریفروش2554,700,0001,200,000,0001391/09/06
13252آملجاده هراززمینفروش53,00036,0001,900,000,0001391/09/06
13250اسلامشهرفاز 3 - 1100 واحدی هواپيمايیآپارتمانفروش1201,200,000144,000,0001391/09/05
13239بندرانزلیبشمنزمینفروش48,00023,0001,100,000,0001391/08/30
13201تهرانتهران نو - خيابان صديقيانآپارتمانفروش2003,000,000600,000,0001391/08/28
13176اسکوخیابان امام خمینیباغفروش1,00080,00080,000,0001391/08/28
13233پردیسپردیس - فاز 2آپارتمانفروش1101,200,000132,000,0001391/08/28
13224تهرانبازار - بازار پاچنارمغازهفروش160کارشناسیکارشناسی1391/08/22
13203تهرانکارون - قصرالدشتآپارتمانفروش602,300,000138,000,0001391/08/22
13211تهراندولت - خیابان قلندریآپارتمانفروش975,200,000504,000,0001391/08/22
13222تهرانشهرک راه آهن - خیابان بنفشه 10تجاریفروش1611,000,000181,500,0001391/08/22
Page top