جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,967 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19479تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001393-07-02
19480تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش544,630,000250,000,0001393-07-02
19481تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش1458,500,0001,232,500,0001393-07-02
19482تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش9013,500,0001393-07-02
19483تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1627,000,0001,134,000,0001393-07-02
19484تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393-07-02
19485تهرانازگلآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001393-07-02
19486تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش753,700,000277,500,0001393-07-02
19487تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1204,000,000480,000,0001393-07-02
19488تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش754,733,333355,000,0001393-07-02
19489تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1145,500,000627,000,0001393-07-02
19490تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,300,000689,000,0001393-07-02
19491تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001393-07-02
19492تهراناقدسیهمغازهفروش2810,000,000280,000,0001393-07-02
19493تهراناقدسیهآپارتمانفروش1346,350,000850,000,0001393-07-02
19494تهراناقدسیهاداریفروش80کارشناسیکارشناسی1393-07-02
19495تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1564,200,000655,200,0001393-07-02
19496تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1136,000,000678,000,0001393-07-02
19497تهرانامیرآبادآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001393-07-02
19498تهرانسیندخت شمالی آپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001393-07-02
19499تهرانامیر آباد شمالیاداریفروش785,000,000390,000,0001393-07-02
19500تهرانباغ فیضآپارتمانفروش673,500,000234,500,0001393-07-02
19501تهرانباغ فیضآپارتمانفروش844,000,000336,000,0001393-07-02
19204تهرانظفر کلنگیفروش56116,000,0008,976,000,0001393-07-01
19111تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش404,300,000172,000,0001393-07-01
19112تهرانکرمان جنوبیکلنگیفروش1206,250,000750,000,0001393-07-01
19113تهرانمقدس اردبیلیزمینفروش195کارشناسیکارشناسی1393-07-01
19114تهرانمرزدارانمستغلاتفروش9277,500,0001393-07-01
19115تهرانمرزدارانآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001393-07-01
19116تهرانمرزدارانآپارتمانفروش805,800,000464,000,0001393-07-01
Page top