جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,059 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20612تهرانجردنآپارتمانفروش30010,000,0003,000,000,0001393-07-10
20613تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش16811,000,0001,848,000,0001393-07-10
20614تهراناقدسیه - ازگلآپارتمانفروش1115,300,000588,300,0001393-07-10
20616تهراناقدسیهآپارتمانفروش29214,000,0004,088,000,0001393-07-10
20617تهرانجردنآپارتمانفروش18110,000,0001,810,000,0001393-07-10
20618تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش555,200,000286,000,0001393-07-10
20619تهراندبستان - جلفاآپارتمانفروش1114,950,000550,000,0001393-07-10
20620تهراناقدسیهآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001393-07-10
20621تهرانجنت آباداداریفروش11740,000,0001393-07-10
20622تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش714,580,000325,000,0001393-07-10
20623تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001393-07-10
20624تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش604,250,000255,000,0001393-07-10
20625تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش676,300,000422,100,0001393-07-10
20626تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001393-07-10
20627تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش1127,300,000817,600,0001393-07-10
20628تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش824,400,000360,000,0001393-07-10
20629تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش824,455,000365,500,0001393-07-10
20631تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001393-07-10
20632عباس آباد مصطفی خمینیزمینفروش270270,00072,000,0001393-07-10
20633تهراناشرفیآپارتمانفروش904,620,000415,000,0001393-07-10
20634تهرانخواجه نصیر اداریفروش806,000,000480,000,0001393-07-10
20636تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001393-07-10
20637تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش632,700,000170,000,0001393-07-10
20638تهراندارآبادکلنگیفروش14312,000,0001,716,000,0001393-07-10
20639تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001393-07-10
20640تهراندربندآپارتمانفروش939,000,000837,000,0001393-07-10
20641تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001393-07-10
20642تهراندولتآپارتمانفروش12011,500,0001,380,000,0001393-07-10
20643تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-07-10
20644تهراندروسآپارتمانفروش1367,352,9411,000,000,0001393-07-10
Page top