جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,209 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
14197بومهنخیابان دوستانآپارتمانپیش فروش781,500,000117,000,0001392/07/29
14240رویانکوچه مدرسهویلافروش407860,000350,000,0001392/07/29
14238کیشخیابان هرمزگانآپارتمانفروش635,600,000352,000,0001392/07/28
14235تهرانخیابان 17 شهریورآپارتمانفروش663,500,000231,000,0001392/07/27
14236تهرانمنیریه - خیابان کمالیآپارتمانفروش942,600,000244,400,0001392/07/27
14227محمودآبادخیابان معلمویلافروش255549,000140,000,0001392/07/24
14228اصفهانخیابان رجاییآپارتمانفروش85210,000,0001392/07/24
14229کرجکیانمهر - محمد شهرآپارتمانفروش83964,00080,000,0001392/07/24
14231کرجمحمدشهر - کوچه شهید کریم زادهآپارتمانفروش901,200,000108,000,0001392/07/24
14225کرجخیابان عدلآپارتمانفروش601,100,00066,000,0001392/07/22
14226تهرانبلوار فردوس - خیابان بهار جنوبیآپارتمانفروش1455,000,000725,000,0001392/07/22
14224رشتخیابان گلسارآپارتمانپیش فروش1704,100,000697,000,0001392/07/21
14221خرم‌آبادخیابان انقلابویلافروش611,250,00076,000,0001392/07/20
14222تبریزخیابان رسالتآپارتمانفروش1252,100,000260,000,0001392/07/20
14223تهرانتهرانپارس - 220 شرقیآپارتمانفروش704,800,000336,000,0001392/07/20
14205قائم شهرساحل دریازمینفروش200کارشناسیکارشناسی1392/07/19
14120کرمانخیابان شهید شیروانیآپارتمانفروش1011,300,000114,000,0001392/07/17
14217اسلامشهرخیابان 20 متریآپارتمانفروش622,250,000139,000,0001392/07/17
14214کرجگوهردشت - خیابان انرژی اتمیزمینفروش160600,00096,000,0001392/07/16
14216تهرانبهارستان - خیابان امیرکبیرمغازهفروش1136,400,000400,000,0001392/07/16
14211کرجفاز چهار - خیابان 406 آپارتمانفروش821,750,000144,375,0001392/07/15
14212کرجگوهر دشت - خیابان اشتراکی آپارتمانپیش فروش1142,250,000256,000,0001392/07/15
14213تهرانخیابان گیشاکلنگیفروش20020,000,00012,000,000,0001392/07/15
14206کرجخیابان شهید بهشتیتجاریفروش509,000,000450,000,0001392/07/14
14207شمیراناتخیابان شاهدویلاپیش فروش1181,200,000300,000,0001392/07/14
14208کرجگوهردشت - خیابان انرژی اتمیزمینفروش160650,000104,000,0001392/07/14
14209شمیراناتخیابان شاهدویلاپیش فروش170300,000,0001392/07/14
14210تهراننارمک - خیابان دردشت آپارتمانفروش853,250,000276,000,0001392/07/14
14202تهرانشهرزيبا - خیابان سازمان آبآپارتمانفروش1083,500,000380,000,0001392/07/13
14203تهرانستارخان - خیابان پاک شمالی آپارتمانفروش793,900,000310,000,0001392/07/13
Page top