جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,066 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21402تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12811,000,0001,408,000,0001393-07-19
19809اصفهاناوحديویلافروش1201,900,000228,000,0001393-07-18
19963شفتشادخالزمینفروش4,70027,000127,000,0001393-07-18
20182شهریاراندیشه فاز 3ویلافروش2202,950,000650,000,0001393-07-18
20057تبریزمنظریهآپارتمانفروش2203,700,000820,000,0001393-07-17
20776اصفهانبهارستانآپارتمانفروش1001,700,000170,000,0001393-07-17
20918املشاملش _ رانكوهزمینفروش320250,00080,000,0001393-07-17
21030نظرآبادهشتگردباغفروش800212,500170,000,0001393-07-17
21074تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش834,800,000398,000,0001393-07-17
21075سرعینقارتالآپارتمانفروش1221,700,000200,000,0001393-07-17
21077تهرانسهروردیاداریفروش18711,000,0002,057,000,0001393-07-17
21078تهرانسهروردی شمالیاداریفروش609,000,000540,000,0001393-07-17
21079تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش728,000,000904,000,0001393-07-17
21080تهرانسیدخندانمستغلاتفروش11515,000,0001393-07-17
21081تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش140کارشناسیکارشناسی1393-07-17
21082تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1483,380,000500,000,0001393-07-17
21083تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,300,000689,000,0001393-07-17
21084تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1226,500,000797,000,0001393-07-17
21085تهرانشریعتیاداریفروش132کارشناسیکارشناسی1393-07-17
21086تهرانشهرآراآپارتمانفروش945,300,000498,200,0001393-07-17
21087تهرانشهرآراآپارتمانفروش1863,800,000706,800,0001393-07-17
21088تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,600,000299,000,0001393-07-17
21089تهرانشهرزیباآپارتمانفروش804,375,000350,000,0001393-07-17
21090تهرانشهرک ژاندارمریمغازهفروش1825,000,0001393-07-17
21091تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14610,000,0001,460,000,0001393-07-17
21092تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-07-17
21093تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001393-07-17
21094تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1068,800,000932,800,0001393-07-17
21095تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393-07-17
21096تهرانصادقیه - ف دوماداریفروش835,000,000415,000,0001393-07-17
Page top