جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,991 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21387تهرانشهرانآپارتمانفروش1225,300,000646,600,0001393-07-19
21388تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش723,750,000270,000,0001393-07-19
21389تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001393-07-19
21390تهرانسعادت آبادمغازهفروش3850,000,0001,400,000,0001393-07-19
21391تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6510,310,000670,000,0001393-07-19
21392تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18516,000,0002,960,000,0001393-07-19
21393تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش14516,000,0002,400,000,0001393-07-19
21394تهرانسعادت آبادمغازهفروش1737,000,0001393-07-19
21395تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001393-07-19
21396تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش906,600,000594,000,0001393-07-19
21397تهرانشریعتی - دزآشیبمستغلاتفروش1,00020,000,0001393-07-19
21398تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393-07-19
21399تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش25812,500,0003,225,000,0001393-07-19
21400تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش21411,000,0002,354,000,0001393-07-19
21401تهرانشهرک غربمغازهفروش2220,000,000440,000,0001393-07-19
21402تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12811,000,0001,408,000,0001393-07-19
19809اصفهاناوحديویلافروش1201,900,000228,000,0001393-07-18
19963شفتشادخالزمینفروش4,70027,000127,000,0001393-07-18
20182شهریاراندیشه فاز 3ویلافروش2202,950,000650,000,0001393-07-18
20057تبریزمنظریهآپارتمانفروش2203,700,000820,000,0001393-07-17
20776اصفهانبهارستانآپارتمانفروش1001,700,000170,000,0001393-07-17
20918املشاملش _ رانكوهزمینفروش320250,00080,000,0001393-07-17
21030نظرآبادهشتگردباغفروش800212,500170,000,0001393-07-17
21074تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش834,800,000398,000,0001393-07-17
21075سرعینقارتالآپارتمانفروش1221,700,000200,000,0001393-07-17
21077تهرانسهروردیاداریفروش18711,000,0002,057,000,0001393-07-17
21078تهرانسهروردی شمالیاداریفروش609,000,000540,000,0001393-07-17
21079تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش728,000,000904,000,0001393-07-17
21080تهرانسیدخندانمستغلاتفروش11515,000,0001393-07-17
21081تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش140کارشناسیکارشناسی1393-07-17
Page top