جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,401 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
15721تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1056,100,000640,500,0001393/06/10
15715تهرانپاسداران آپارتمانفروش2018,700,0001,748,700,0001393/06/10
15709تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش2237,000,0001,561,000,0001393/06/10
15705تهرانتجریشآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001393/06/10
15704تهرانتجریشاداریفروش459,000,000405,000,0001393/06/10
15761تهرانخيابان مداينآپارتمانفروش585,200,000300,000,0001393/06/10
15760تهرانهنگام - آزادگانآپارتمانفروش835,200,000440,000,0001393/06/10
15759تهران17 شهریور- آهنگ آپارتمانفروش683,500,000358,000,0001393/06/10
15758تهرانشهران آپارتمانفروش505,500,000275,000,0001393/06/10
15757تهرانعلم و صنعتآپارتمانفروش954,500,000427,500,0001393/06/10
15756تهرانتهران نوآپارتمانفروش854,200,000363,000,0001393/06/10
15750ساری کمربندی غربیویلافروش220کارشناسیکارشناسی1393/06/10
15843تهراننظام آبادکلنگیفروش100710,000,0001393/06/10
15840تهراننظام آباد شمالی آپارتمانفروش483,650,000175,000,0001393/06/10
15839تهرانجمشیدیه آپارتمانفروش919,000,000819,000,0001393/06/10
15838تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393/06/10
15837تهرانبهار جنوبیآپارتمانفروش675,700,000381,900,0001393/06/10
15836تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش925,200,000478,400,0001393/06/10
15835تهرانباغ فیضآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393/06/10
15834تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش783,700,000288,600,0001393/06/10
15833تهرانبلوار فردوسمغازهفروش3225,000,000800,000,0001393/06/10
15832تهراننیاورانآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001393/06/10
15831تهراننیاوراناداریفروش17010,000,0001,700,000,0001393/06/10
15830تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1285,600,000716,800,0001393/06/10
15829تهرانهفت تیر - مفتح اداریفروش806,500,000520,000,0001393/06/10
15828تهرانهفت تیر آپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001393/06/10
15827تهرانولنجک آپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001393/06/10
15826تهرانوزرا مغازهفروش4624,000,0001,014,000,0001393/06/10
15825تهرانونک مغازهفروش3622,000,000792,000,0001393/06/10
15823تهرانولیعصر - ساعی مغازهفروش6035,000,0002,100,000,0001393/06/10
Page top