جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,065 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22171تهرانفاطمی_ زرتشتآپارتمانفروش1064,000,000424,000,0001393-07-27
22172تهرانزرتشتمغازهفروش2734,500,000930,000,0001393-07-27
22173تهرانزعفرانیه _ آصفآپارتمانفروش32411,000,0003,564,000,0001393-07-27
22174تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش31020,000,0006,200,000,0001393-07-27
22175تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13515,000,0002,025,000,0001393-07-27
22176تهرانستارخانآپارتمانفروش655,000,000325,000,0001393-07-27
22177تهرانستارخاناداریفروش1104,000,000440,000,0001393-07-27
22178تهرانستارخانآپارتمانفروش893,400,000302,600,0001393-07-27
22179تهرانستاری _ پیامبرآپارتمانفروش635,200,000327,600,0001393-07-27
22180تهرانپونک _ ستاریآپارتمانفروش1205,600,000672,000,0001393-07-27
22181تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش555,970,000328,000,0001393-07-27
22182تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393-07-27
22184تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001393-07-27
22185تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش934,700,000437,100,0001393-07-27
22186تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001393-07-27
22187تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش646,100,000390,000,0001393-07-27
22188تهراندزآشیبآپارتمانفروش1327,000,000924,000,0001393-07-27
22189تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1446,250,000900,000,0001393-07-27
22190تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش665,500,000363,000,0001393-07-27
22191تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1266,500,000819,000,0001393-07-27
22192تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1196,700,000797,300,0001393-07-27
22193تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش803,700,000296,000,0001393-07-27
22194تهرانمحمودیهآپارتمانفروش14012,000,0001,680,000,0001393-07-27
22195تهرانکریمخاناداریفروش966,900,000593,400,0001393-07-27
22196تهرانکریمخانآپارتمانفروش1323,800,000501,600,0001393-07-27
22197تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش643,830,000245,000,0001393-07-27
22198تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش423,575,000150,000,0001393-07-27
22199تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش503,800,000190,000,0001393-07-27
22200تهرانگیشاآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001393-07-27
22201تهرانگیشاآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001393-07-27
Page top