جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,985 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22882تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1435,000,000715,000,0001393-08-04
22888تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393-08-04
22890تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1265,400,000680,400,0001393-08-04
22893تهرانسهروردی شمالیاداریفروش1485,500,000814,000,0001393-08-04
22896تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393-08-04
22899تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1276,800,000863,600,0001393-08-04
22902تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001393-08-04
22904تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001393-08-04
22913تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش431,850,00092,550,0001393-08-04
22914تهرانهفت حوضآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001393-08-04
22915ریشهيد غيوريآپارتمانفروش1122,800,000313,600,0001393-08-04
22916ریولي آبادآپارتمانفروش882,200,000193,600,0001393-08-04
22917تهرانشریعتی - معلمآپارتمانفروش672,970,000199,000,0001393-08-04
22918تهراننواب - بریانک آپارتمانفروش542,200,000119,000,0001393-08-04
22919تهران گیشا - زوج هاآپارتمانفروش1805,500,000990,000,0001393-08-04
22920تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1488,000,0001,184,000,0001393-08-04
22984تهرانبریانکاداریفروش623,800,000235,000,0001393-08-04
23007تهرانشریعتیآپارتمانفروش1808,000,0001,440,000,0001393-08-04
23008تهرانشریعتی - بهار شیرازمغازهفروش6015,000,000900,000,0001393-08-04
15202مشهدخیابان اخلمدزمینفروش1,0007,0007,000,0001393-08-03
22689تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001393-08-03
22690تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1043,800,000395,200,0001393-08-03
22714تهراناقدسیهآپارتمانفروش25014,000,0003,500,000,0001393-08-03
22802تهرانپیامبر - هجرتآپارتمانفروش33200,000,0001393-08-03
22183تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1478,500,0001,249,500,0001393-08-03
22693تهرانمینی سیتیاداریفروش8313,500,0001,120,500,0001393-08-03
22694تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش764,600,000349,600,0001393-08-03
22695تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش576,250,000356,250,0001393-08-03
22699تهرانالهیهاداریفروش8522,000,0001,870,000,0001393-08-03
22700تهرانازگلآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001393-08-03
Page top