جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,271 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17564تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11019,000,0002,090,000,0001393/06/22
17565تهرانستارخان - شادماناداریفروش734,500,000328,500,0001393/06/22
17566تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش33020,000,0006,600,000,0001393/06/22
17567تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001393/06/22
17568تهراندریان نوآپارتمانفروش1156,150,000707,250,0001393/06/22
17569تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1065,500,000583,000,0001393/06/22
17570تهرانستارخانآپارتمانفروش745,100,000377,400,0001393/06/22
17571تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش755,350,000401,250,0001393/06/22
17572تهرانستارخانآپارتمانفروش834,280,000355,000,0001393/06/22
17573تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,600,0001,204,000,0001393/06/22
17574تهرانستارخانآپارتمانفروش1224,000,000488,000,0001393/06/22
17575تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393/06/22
17576تهراندولتآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001393/06/22
17577تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش984,700,000460,600,0001393/06/22
17578تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001393/06/22
17579تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1313,200,000419,200,0001393/06/22
17580تهرانسعادت آباد - کاجاداریفروش12814,500,0001,856,000,0001393/06/22
17581تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9017,500,0001,575,000,0001393/06/22
17582تهراندولتآپارتمانفروش627,300,000438,000,0001393/06/22
17584تهرانسعادت آباد - سروکلنگیفروش13116,000,0001393/06/22
17585تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11310,000,0001,130,000,0001393/06/22
17586تهرانسعادت - علامهمغازهفروش10060,000,0006,000,000,0001393/06/22
17587تهرانسعادت - علامهآپارتمانفروش16510,500,0001,732,500,0001393/06/22
17590تهرانگلستان جنوبی آپارتمانفروش1145,000,000570,000,0001393/06/22
17591تهرانگیشاآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001393/06/22
17592تهرانگیشاآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393/06/22
17593تهرانکردستاناداریفروش6814,000,000952,000,0001393/06/22
17594تهرانسعادت آباد - صراف هاآپارتمانفروش888,500,000748,000,0001393/06/22
17595تهرانگیشاآپارتمانفروش967,000,000672,000,0001393/06/22
17596تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001393/06/22
Page top