جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,401 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19636تهراندولتکلنگیفروش13516,000,0002,160,000,0001393/07/03
19637تهراندیباجیآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393/07/03
19638تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1246,000,000744,000,0001393/07/03
19639تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1849,000,0001,656,000,0001393/07/03
19640تهرانزعفرانیهاداریفروش12021,000,0002,520,000,0001393/07/03
19472تهرانجردناداریفروش9010,000,000900,000,0001393/07/02
19473تهرانجردناداریفروش1619,000,0001,449,000,0001393/07/02
19474تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19112,500,0002,387,500,0001393/07/02
19475تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001393/07/02
19476تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001393/07/02
19477تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش983,600,000352,800,0001393/07/02
19478تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001393/07/02
19479تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001393/07/02
19480تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش544,630,000250,000,0001393/07/02
19481تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش1458,500,0001,232,500,0001393/07/02
19482تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش9013,500,0001393/07/02
19483تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1627,000,0001,134,000,0001393/07/02
19484تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393/07/02
19485تهرانازگلآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001393/07/02
19486تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش753,700,000277,500,0001393/07/02
19487تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1204,000,000480,000,0001393/07/02
19488تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش754,733,333355,000,0001393/07/02
19489تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1145,500,000627,000,0001393/07/02
19490تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,300,000689,000,0001393/07/02
19491تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001393/07/02
19492تهراناقدسیهمغازهفروش2810,000,000280,000,0001393/07/02
19493تهراناقدسیهآپارتمانفروش1346,350,000850,000,0001393/07/02
19494تهراناقدسیهاداریفروش80کارشناسیکارشناسی1393/07/02
19495تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1564,200,000655,200,0001393/07/02
19496تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1136,000,000678,000,0001393/07/02
Page top