جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,401 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19654تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2006,400,0001,280,000,0001393/07/05
19665شهریاراندیشه فاز یکآپارتمانفروش551,600,00088,500,0001393/07/05
19676تهرانولنجکآپارتمانپیش فروش20014,000,0002,800,000,0001393/07/05
19678تهرانولنجکآپارتمانفروش14014,000,0001,960,000,0001393/07/05
19680تهرانولنجکآپارتمانفروش16511,500,0001,897,500,0001393/07/05
19682تهرانولنجکآپارتمانفروش45025,000,00011,250,000,0001393/07/05
19683تهرانولیعصر - طالقانیمغازهفروش2814,000,000392,000,0001393/07/05
19685تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1955,000,000975,000,0001393/07/05
19687تهرانونک مغازهفروش55کارشناسیکارشناسی1393/07/05
19689تهرانونک - شیخ بهاییاداریفروش687,900,000537,200,0001393/07/05
19691تهرانونک اداریفروش11012,000,0001,320,000,0001393/07/05
19693تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393/07/05
19695تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1426,000,000852,000,0001393/07/05
19700تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش907,480,000430,000,0001393/07/05
19701تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001393/07/05
19702تهرانهفت تیر - بهار اداریفروش1604,500,000720,000,0001393/07/05
19704تهران هفت تیر - مفتحآپارتمانفروش856,500,000552,000,0001393/07/05
19706تهرانهفت تیر - مفتحآپارتمانفروش656,500,000422,500,0001393/07/05
19708تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش863,200,000275,200,0001393/07/05
19710تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش323,125,000100,000,0001393/07/05
19712تهراننظام آباد آپارتمانفروش484,000,000192,000,0001393/07/05
19713تهراننظام آباد شمالی آپارتمانفروش604,000,000240,000,0001393/07/05
19715تهراننظام آباد آپارتمانفروش623,100,000192,200,0001393/07/05
19717تهرانکاشانکآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001393/07/05
19718تهران نیاورانآپارتمانفروش669,000,000594,000,0001393/07/05
19720تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش12712,000,0001,524,000,0001393/07/05
19721تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش22712,000,0002,472,000,0001393/07/05
19724تهراننارمک - م 86 آپارتمانفروش584,200,000240,000,0001393/07/05
19726تهران میرزای شیرازیآپارتمانفروش576,250,000355,000,0001393/07/05
19727تهرانمیرزای شیرازیاداریفروش1074,200,000449,400,0001393/07/05
Page top