جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,401 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20815تهرانآجودانیهآپارتمانفروش35013,000,0004,550,000,0001393/07/14
20816تهرانآجودانیهآپارتمانفروش31013,000,0004,030,000,0001393/07/14
20817تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش835,000,000415,000,0001393/07/14
20818تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش877,500,000652,000,0001393/07/14
20819تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001393/07/14
20820تهرانبلوار ارتش آپارتمانفروش759,200,000690,000,0001393/07/14
20822تهراناقدسیهآپارتمانفروش116کارشناسیکارشناسی1393/07/14
20823تهراناقدسیه آپارتمانفروش14016,000,0002,240,000,0001393/07/14
20824تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش6010,500,000630,000,0001393/07/14
20825تهرانپاسداران - هرویاداریفروش1508,700,0001,305,000,0001393/07/14
20826تهرانشهرانآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001393/07/14
20827تهرانشهرانآپارتمانفروش805,500,000400,000,0001393/07/14
20828تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش1854,800,000888,000,0001393/07/14
20829تهرانشهرانآپارتمانفروش1054,000,000420,000,0001393/07/14
20830تهرانشهرزيباآپارتمانفروش1055,350,000561,750,0001393/07/14
20831تهرانشهرزيباآپارتمانفروش734,800,000350,400,0001393/07/14
20846تهرانشهرك غربآپارتمانفروش708,500,000595,000,0001393/07/14
20847تهرانونکآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001393/07/14
20851تهرانسوهانکآپارتمانفروش107421,00045,000,0001393/07/14
20853تهرانونکمغازهفروش3550,000,0001,750,000,0001393/07/14
20854تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1606,200,000992,000,0001393/07/14
20856تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش906,250,000562,500,0001393/07/14
20857تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001393/07/14
20858تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1049,000,000936,000,0001393/07/14
20859تهرانستارخان - دریان نوآپارتمانفروش1125,100,000571,200,0001393/07/14
20860تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1054,000,000420,000,0001393/07/14
20861تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1179,500,0001,100,000,0001393/07/14
20862تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1536,000,000918,000,0001393/07/14
20863تهرانسید خنداناداریفروش1504,350,000650,000,0001393/07/14
20864تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش913,400,000309,400,0001393/07/14
Page top