جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,403 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21414تهرانفرشتهآپارتمانفروش18025,000,0004,500,000,0001393/07/20
21415تهرانفرشتهآپارتمانفروش5211,900,000618,800,0001393/07/20
21416تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش656,400,000416,000,0001393/07/20
21417تهرانفرمانیهآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001393/07/20
21418تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001393/07/20
21419تهرانقائم مقام فراهانیاداریفروش1935,500,0001,061,500,0001393/07/20
21420تهرانقیطریهآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001393/07/20
21421تهرانقیطریهآپارتمانفروش988,000,000784,000,0001393/07/20
21422تهرانقیطریهآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001393/07/20
21423تهرانقیطریهکلنگیفروش40016,000,0006,400,000,0001393/07/20
21424تهرانکامرانیهآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1393/07/20
21425تهرانکامرانیهآپارتمانفروش31612,000,0003,792,000,0001393/07/20
21426تهرانکردستانآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393/07/20
21427تهرانگاندیاداریفروش11512,000,0001,380,000,0001393/07/20
21428تهرانگاندیاداریفروش886,700,000589,600,0001393/07/20
21429تهرانگاندیآپارتمانفروش2807,200,0002,016,000,0001393/07/20
21430تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش965,200,000499,200,0001393/07/20
21431تهرانمجیدیه شمالیاداریفروش1466,000,000876,000,0001393/07/20
21432تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش653,235,000210,000,0001393/07/20
21433تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1807,500,0001,350,000,0001393/07/20
21434تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001393/07/20
21435تهرانمطهری - قائم مقاماداریفروش856,500,000552,500,0001393/07/20
21436تهرانمطهری - قائم مقامآپارتمانفروش1434,550,000650,000,0001393/07/20
21437تهرانملاصدرامغازهفروش12050,000,0006,000,000,0001393/07/20
21438تهرانملاصدرااداریفروش5210,500,000546,000,0001393/07/20
21439تهرانمیردامادآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001393/07/20
21440تهرانمیردامادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001393/07/20
21441تهرانمیردامادآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001393/07/20
21442تهراننیاورانآپارتمانفروش1466,850,0001,000,000,0001393/07/20
21443تهراننیاورانآپارتمانفروش12011,000,0001,320,000,0001393/07/20
Page top