جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,401 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21814تهرانکامرانیهاداریفروش9513,800,0001,311,000,0001393/07/24
21815تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش6014,000,000840,000,0001393/07/24
21816تهرانکامرانیهکلنگیفروش27722,000,0004,994,000,0001393/07/24
21817تهرانکامرانیهاداریفروش5619,650,0001,100,000,0001393/07/24
21818تهرانکریمخانآپارتمانفروش1324,000,000528,000,0001393/07/24
21819تهرانگاندیاداریفروش7011,000,000770,000,0001393/07/24
21820تهرانگیشاآپارتمانفروش926,100,000561,200,0001393/07/24
21821تهرانگیشامغازهفروش7275,000,0005,400,000,0001393/07/24
21822تهرانگیشاآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393/07/24
21823تهرانگیشاآپارتمانفروش976,500,000630,500,0001393/07/24
21824تهرانگیشاآپارتمانفروش1608,800,0001,408,000,0001393/07/24
21825تهرانگیشاآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001393/07/24
21826تهرانمحمودیهآپارتمانفروش24013,000,0003,120,000,0001393/07/24
21856تهرانشهران - ف دوماداریفروش1425,000,000350,000,0001393/07/24
21857تهرانشیخ بهاییمغازهفروش3625,000,000900,000,0001393/07/24
21858تهرانفرمانیهآپارتمانفروش819,500,000769,500,0001393/07/24
21859تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش37540,000,0001393/07/24
21860تهرانظفرکلنگیفروش86011,000,0008,800,000,0001393/07/24
21861تهرانشهرک غربآپارتمانفروش130کارشناسیکارشناسی1393/07/24
21862تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1356,500,000810,000,0001393/07/24
21863تهرانمحمودیهمغازهفروش100120,000,00012,000,000,0001393/07/24
21864تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1167,500,000870,000,0001393/07/24
21865تهرانشهرک غربآپارتمانفروش16513,500,0002,227,500,0001393/07/24
21869تهرانفرمانیه آپارتمانفروش636,000,000378,000,0001393/07/24
18394تهرانونک اداریفروش13517,000,0001393/07/23
19120تهرانجردناداریفروش12515,000,0001,875,000,0001393/07/23
21773تهرانشهرزیباآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001393/07/23
20956تهرانشهرک چشمه غربیآپارتمانپیش فروش1333,000,000399,000,0001393/07/23
21678تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش947,000,000658,000,0001393/07/23
21679تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش24011,200,0002,688,000,0001393/07/23
Page top