جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,401 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25186تهرانطرشت آپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001393/08/22
25191تهراننارمک آپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393/08/22
25192تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش704,715,000330,000,0001393/08/22
25195تهرانتهرانپارس - جشنواره آپارتمانفروش732,500,000182,500,0001393/08/22
25196تهران تهرانپارسآپارتمانفروش785,128,000400,000,0001393/08/22
25198تهرانعلم و صنعتآپارتمانفروش594,310,000250,000,0001393/08/22
25203تهرانرسالت - سراج آپارتمانفروش1343,600,000482,400,0001393/08/22
25204تهرانپیروزی - نیکنامآپارتمانفروش592,450,000145,000,0001393/08/22
25205تهرانسبلان شمالي آپارتمانفروش603,400,000205,000,0001393/08/22
25226تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش984,500,000441,000,0001393/08/22
25227تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش754,200,000315,000,0001393/08/22
25230تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1485,500,000814,000,0001393/08/22
25231تهرانآیت الله کاشانیمغازهفروش5012,000,000600,000,0001393/08/22
25232تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش606,100,000366,000,0001393/08/22
25235تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393/08/22
25004تهران پیروزی - نیکنامآپارتمانفروش352,900,000102,000,0001393/08/21
16415تهرانانتهای مطهریآپارتمانفروش602,620,000155,000,0001393/08/21
19799تهرانپاسداران - هرویآپارتمانپیش فروش1026,500,000612,000,0001393/08/21
19996آملهلی کتی زمینفروش4,40060,000264,000,0001393/08/21
24169کرجفردیس ویلافروش4004,000,0001,600,000,0001393/08/21
24337تهرانظفر- فرید افشارکلنگیفروش18816,000,0003,008,000,0001393/08/21
24881تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1754,500,000787,500,0001393/08/21
24882تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش985,500,000539,000,0001393/08/21
24883تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش624,500,000279,000,0001393/08/21
24884تهرانلویزانآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393/08/21
24893تهرانولیعصر - تجریشآپارتمانفروش2007,500,0001,500,000,0001393/08/21
24894تهراننظام آباد - وحیدیهاداریفروش854,500,000382,500,0001393/08/21
24895تهراننظام آبادآپارتمانفروش493,600,000176,400,0001393/08/21
24909تهرانمجیدیه شمالیمغازهفروش3335,000,0001,155,000,0001393/08/21
24910تهرانمطهریمستغلاتفروش5007,500,000,0001393/08/21
Page top