جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,170 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26131تهرانمینی سیتیکلنگیفروش1,30011,000,00011,000,000,0001393/08/29
26137تهرانسردار جنگلمغازهفروش2730,000,0001393/08/29
26138تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش734,200,000306,600,0001393/08/29
26139تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش774,200,000323,400,0001393/08/29
26140تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001393/08/29
26141تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1225,800,000707,600,0001393/08/29
26142تهرانپاسداران - گلستانمغازهفروش15055,000,0008,250,000,0001393/08/29
26143تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش713,900,000276,900,0001393/08/29
26144تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393/08/29
26145تهرانده ونکآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393/08/29
26146تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1304,385,000570,000,0001393/08/29
26147تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش9710,000,000970,000,0001393/08/29
26148تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001393/08/29
26149تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش627,500,000465,000,0001393/08/29
26150تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش103کارشناسیکارشناسی1393/08/29
26151تهرانتهران نوکلنگیفروش2208,000,0001,760,000,0001393/08/29
26152تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001393/08/29
26153تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393/08/29
26154تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش746,000,000444,000,0001393/08/29
26155تهرانونکاداریفروش12911,600,0001,496,400,0001393/08/29
26156تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش614,700,000286,700,0001393/08/29
26157تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1146,495,000740,000,0001393/08/29
26158تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش458,000,000360,000,0001393/08/29
26159تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش15311,500,0001,759,500,0001393/08/29
25866تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش946,000,000564,000,0001393/08/28
25956محمودآبادخیابان امام مغازهفروش4201,200,000,0001393/08/28
25957محمودآبادخیابان امام مغازهفروش4628,260,0001,300,000,0001393/08/28
25960رینهخیابان سد لارزمینفروش437172,00075,000,0001393/08/28
25966محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش1201,300,000156,000,0001393/08/28
26006محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش1091,100,000120,000,0001393/08/28
Page top