جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,066 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38196تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2507,000,0001,421,000,0001393-12-26
38195تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش836,000,000498,000,0001393-12-26
38194تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش635,700,000359,100,0001393-12-26
38193تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1003,600,000360,000,0001393-12-26
38192تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش924,000,000368,000,0001393-12-26
38191تهرانهرویآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-12-26
38187تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1067,500,000795,000,0001393-12-26
38188تهرانفردوس غربآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001393-12-26
38189تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش674,400,000294,800,0001393-12-26
38190تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1189,500,0001,121,000,0001393-12-26
38210تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1015,500,000555,500,0001393-12-26
38209تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش956,600,000630,000,0001393-12-26
38208تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1088,200,000885,600,0001393-12-26
38207تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش717,800,000560,000,0001393-12-26
38206تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش956,600,000630,000,0001393-12-26
38205تهراندریان نوآپارتمانفروش1375,300,000726,100,0001393-12-26
38204تهرانستارخانآپارتمانفروش645,100,000326,400,0001393-12-26
38203تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1265,950,000750,000,0001393-12-26
38202تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1358,100,0001,093,500,0001393-12-26
38200تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001393-12-26
38201تهراندولت - قناتاداریفروش13511,000,0001,485,000,0001393-12-26
38177تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001393-12-26
38082تهرانکاشانکآپارتمانفروش1139,000,0001,017,000,0001393-12-25
38083تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0321393-12-25
21529اسلامشهرشهرک بهرام آبادمستغلاتفروش1101,480,000230,000,0001393-12-25
38096تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش846,500,000546,000,0001393-12-25
38094تهرانآجودانیهآپارتمانفروش15013,000,0001,950,000,0001393-12-25
38093تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش724,030,000290,000,0001393-12-25
38092تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش623,700,000229,400,0001393-12-25
38091تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393-12-25
Page top