جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,209 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29919تهرانشهرک غربآپارتمانفروش607,800,000468,000,0001393/10/09
29920تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1114,000,000444,000,0001393/10/09
29921تهرانقیطریهاداریفروش9011,500,0001,035,000,0001393/10/09
29922تهرانکامرانیهآپارتمانفروش2038,000,0001,624,000,0001393/10/09
29923تهرانگیشا - زوج هامغازهفروش2325,000,000575,000,0001393/10/09
29924تهرانمرزدارانآپارتمانفروش916,300,000573,300,0001393/10/09
29925تهرانمرزدارانآپارتمانفروش864,200,000361,200,0001393/10/09
29926تهرانمیردامادآپارتمانفروش15610,000,0001,560,000,0001393/10/09
29927تهراننیاورانکلنگیفروش138کارشناسیکارشناسی1393/10/09
29928تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش3330,000,000990,000,0001393/10/09
29929تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001393/10/09
29930تهراناقدسیهآپارتمانفروش1056,600,000693,000,0001393/10/09
29931تهراننیاورانمستغلاتفروش3085,620,0001393/10/09
29932تهراننیاورانآپارتمانفروش9317,000,0001,581,000,0001393/10/09
29933تهراندروسآپارتمانفروش2158,500,0001,827,500,0001393/10/09
29934تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش805,300,000424,000,0001393/10/09
29935تهرانستارخانآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393/10/09
29936تهرانولنجکآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001393/10/09
29937تهرانولنجکآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001393/10/09
29938تهراندولتآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001393/10/09
29939تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش16113,000,0002,093,000,0001393/10/09
29940تهرانسوهانکآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001393/10/09
29941تهرانصادقیهآپارتمانفروش735,300,000386,900,0001393/10/09
29942تهرانقلهکآپارتمانفروش946,700,000629,800,0001393/10/09
29943تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1268,000,0001,008,000,0001393/10/09
29944تهرانکامرانیهآپارتمانفروش2509,000,0002,250,000,0001393/10/09
29945تهراننیاورانآپارتمانفروش1308,200,0001,066,000,0001393/10/09
29946تهرانمیرداماداداریفروش767,500,000570,000,0001393/10/09
29965تهرانگاندیکلنگیفروش52019,000,0009,880,000,0001393/10/09
29966تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001393/10/09
Page top