جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,270 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31222تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش804,250,000340,000,0001393/10/20
31223تهرانجردنکلنگیفروش61524,000,00014,760,000,0001393/10/20
31224تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش16012,500,0002,000,000,0001393/10/20
31225تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9513,000,0001,235,000,0001393/10/20
31226تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش15013,000,0001,950,000,0001393/10/20
31227تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3007,000,0002,100,000,0001393/10/20
31228تهرانسعادت آبادکلنگیفروش18716,000,0002,992,000,0001393/10/20
31229تهراندولتآپارتمانفروش16011,500,000184,000,0001393/10/20
31230تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش736,000,000438,000,0001393/10/20
31231تهرانبلوار گلابآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001393/10/20
31232تهرانتهرانپارس - استخرکلنگیفروش2327,700,0001,786,400,0001393/10/20
31233تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش11511,000,0001,265,000,0001393/10/20
31234تهراندروسکلنگیفروش60020,000,00012,000,000,0001393/10/20
31235تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش11215,000,0001,680,000,0001393/10/20
31236تهرانپونکزمینفروش2259,000,0002,025,000,0001393/10/20
31368چالوسامامرودویلافروش1681,800,000170,000,0001393/10/20
31180تبریزشهرک اندیشهآپارتمانفروش7055,000,0001393/10/19
31181تهرانکارگر جنوبیآپارتمانفروش532,400,000130,000,0001393/10/19
31046تهرانآجودانیهآپارتمانفروش14610,500,0001,533,000,0001393/10/18
31047تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش574,400,000250,800,0001393/10/18
31048تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش804,200,000336,000,0001393/10/18
31049تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001393/10/18
31050تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393/10/18
31051تهرانازگلآپارتمانفروش776,800,000523,600,0001393/10/18
31052تهرانازگلآپارتمانفروش1567,500,0001,170,000,0001393/10/18
31053تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش694,780,000330,000,0001393/10/18
31054تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش574,650,000265,000,0001393/10/18
31055تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1187,800,000920,400,0001393/10/18
31056تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1337,200,000957,600,0001393/10/18
31057تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001393/10/18
Page top