جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,210 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31065تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1134,700,000531,100,0001393/10/18
31066تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش684,350,000295,800,0001393/10/18
31075تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1206,100,000732,000,0001393/10/18
31076تهرانازگلآپارتمانفروش1436,500,000929,500,0001393/10/18
31087تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393/10/18
31088تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393/10/18
31094تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1237,500,000922,500,0001393/10/18
31100تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش803,900,000312,000,0001393/10/18
31109تهراناقدسیهآپارتمانفروش13710,000,0001,370,000,0001393/10/18
31110تهراناختیاریهآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393/10/18
31111تهرانالهیهکلنگیفروش50030,000,00015,000,000,0001393/10/18
31177کرجمحمد شهرآپارتمانفروش1392,400,000340,000,0001393/10/18
31178کرجکرج نوویلافروش80930,00075,000,0001393/10/18
31179کرجشهرک وحدت آپارتمانفروش5893,000,0001393/10/18
31042تبریزقطرانآپارتمانفروش711,900,000135,000,0001393/10/17
30904مشهدفلاحیآپارتمانفروش125250,000,0001393/10/17
30918تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12417,200,0002,132,800,0001393/10/17
30919تهرانیکم دریان نوآپارتمانفروش783,300,000257,400,0001393/10/17
30920تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش924,500,000414,000,0001393/10/17
30921تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش737,300,000532,900,0001393/10/17
30922تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001393/10/17
30923تهرانصادقیه - پاک شمالیآپارتمانفروش735,600,000319,200,0001393/10/17
30924تهرانونک - سئولآپارتمانفروش936,450,000600,000,0001393/10/17
30925تهرانصادقیهآپارتمانفروش1074,300,000460,100,0001393/10/17
30926تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393/10/17
30927تهرانصادقیهآپارتمانفروش803,725,000298,000,0001393/10/17
30928تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16311,000,0001,793,000,0001393/10/17
30929تهرانقلهکآپارتمانفروش1078,500,000909,500,0001393/10/17
30930تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش907,700,000693,000,0001393/10/17
30931تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1685,500,000924,000,0001393/10/17
Page top