جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,271 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
34071کرجیاسرآپارتمانفروش10086,000,0008,600,0001393/11/13
31771تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش2579,500,0002,441,500,0001393/11/12
33787تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16410,400,0001,705,600,0001393/11/12
33788تهرانکاشانی - بلوار تعاونآپارتمانفروش933,800,000353,400,0001393/11/12
33789تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001393/11/12
33790تهرانازگلآپارتمانفروش956,100,000580,000,0001393/11/12
33791تهرانازگلآپارتمانفروش926,500,000600,000,0001393/11/12
33792تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش934,500,000418,500,0001393/11/12
33793تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش60720,000,0007,720,000,0001393/11/12
33794تهراناقدسیهآپارتمانفروش655,850,000380,000,0001393/11/12
33795تهراناقدسیهآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001393/11/12
33796تهرانالهیهآپارتمانفروش21015,000,0003,150,000,0001393/11/12
33797تهرانالهیهآپارتمانفروش1069,400,000996,400,0001393/11/12
33798تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش986,200,000607,600,0001393/11/12
33799تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001393/11/12
33800تهراناشرفی - باهنرکلنگیفروش2,10010,000,00021,000,000,0001393/11/12
33801تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش685,600,000380,800,0001393/11/12
33802تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش985,720,000560,000,0001393/11/12
33803تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش865,100,000438,600,0001393/11/12
33804تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش966,770,000650,000,0001393/11/12
33805تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1336,700,000890,000,0001393/11/12
33806تهرانبلوار عدل شمالیآپارتمانفروش924,900,000450,800,0001393/11/12
33807تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001393/11/12
33808تهرانتهرانپارس - ف اولکلنگیفروش42010,500,0004,410,000,0001393/11/12
33809تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1609,800,0001,293,600,0001393/11/12
33810تهرانجردن - آفریقااداریفروش8513,000,0001,105,000,0001393/11/12
33811تهرانجردن - گیتیآپارتمانفروش21310,000,0002,130,000,0001393/11/12
33812تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش1486,000,000888,000,0001393/11/12
33813تهرانجلفااداریفروش8411,000,000924,000,0001393/11/12
33814تهراندروسآپارتمانفروش945,000,000470,000,0001393/11/12
Page top