جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,271 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
35667تهرانجردن آپارتمانفروش10510,000,0001,050,000,0001393/11/28
35666بومهنطاهر آباد زمینفروش600150,00090,000,0001393/11/28
35531تهرانکریمخانآپارتمانفروش706,500,000455,000,0001393/11/28
35532تهرانکریمخانآپارتمانفروش1433,900,000557,700,0001393/11/28
35533تهرانگاندیاداریفروش905,500,000495,000,0001393/11/28
35534تهرانگاندیمستغلاتفروش33017,500,0001393/11/28
35535تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1205,500,000770,000,0001393/11/28
35536تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001393/11/28
35537تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001393/11/28
35538تهرانگیشاآپارتمانفروش884,700,000338,400,0001393/11/28
35539تهرانلویزانآپارتمانفروش884,200,000369,600,0001393/11/28
35540تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش806,000,000720,000,0001393/11/28
35541تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش1806,500,000546,000,0001393/11/28
35542تهرانمحمودیهآپارتمانفروش11515,000,0001,725,000,0001393/11/28
35543تهرانمرزدارانآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001393/11/28
35544تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001393/11/28
35545تهرانمطهریآپارتمانفروش906,500,000390,000,0001393/11/28
35546تهرانمطهریاداریفروش927,300,000671,600,0001393/11/28
35547تهرانمیردامادآپارتمانفروش969,200,000884,000,0001393/11/28
35548تهرانمیرداماداداریفروش8612,000,0001,032,000,0001393/11/28
35549تهراننیاورانآپارتمانفروش868,500,000731,000,0001393/11/28
35550تهراننیاورانآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393/11/28
35551تهرانولنجکآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001393/11/28
35553تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش1804,500,000810,000,0001393/11/28
35672اصفهانکاوهآپارتمانفروش89220,000,000220,000,0001393/11/28
35673اصفهانکاوهویلافروش200800,000,0001393/11/28
16181سیاهکلسیاهکل - دیلمانویلافروش80090,000,0001393/11/27
26388اصفهانمجلسیویلافروش1,00090,000,0001393/11/27
26431تهرانپیروزی - نبردمغازهفروش1721,170,000360,000,0001393/11/27
35280آستانه اشرفیهآستانهزمینفروش15,000کارشناسیکارشناسی1393/11/27
Page top