جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,170 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
36339تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش838,000,000664,000,0001393/12/05
36340تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12415,800,0001,959,200,0001393/12/05
36307تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001393/12/04
36308تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش873,600,000313,200,0001393/12/04
34171تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001393/12/02
36039تهرانجیحونآپارتمانفروش522,750,000143,000,0001393/12/02
36053تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1147,700,000877,800,0001393/12/02
36054تهرانجردن - آفریقااداریفروش11010,500,0001,155,000,0001393/12/02
36055تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001393/12/02
36056تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش664,800,000316,800,0001393/12/02
36057تهرانازگلآپارتمانفروش988,500,000833,000,0001393/12/02
36058تهرانازگلآپارتمانفروش686,000,000408,000,0001393/12/02
36059تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,300,000689,000,0001393/12/02
36060تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش114کارشناسیکارشناسی1393/12/02
36061تهراناقدسیهآپارتمانفروش758,500,000637,500,0001393/12/02
36062تهراناقدسیهآپارتمانفروش10410,200,0001,060,800,0001393/12/02
36063تهرانامیرآباد آپارتمانفروش963,500,000336,000,0001393/12/02
36064تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش605,250,000315,000,0001393/12/02
36065تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393/12/02
36066تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش824,600,000377,200,0001393/12/02
36067تهرانپاسدارانآپارتمانفروش825,730,000470,000,0001393/12/02
36068تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1057,700,000808,500,0001393/12/02
36069تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393/12/02
36070تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش755,600,000420,000,0001393/12/02
36071تهرانتهرانپارس - جشنوارهکلنگیفروش4230,000,0001393/12/02
36072تهرانتهرانپارس - سومآپارتمانفروش753,200,000246,000,0001393/12/02
36073تهرانجلفاآپارتمانفروش977,000,000679,000,0001393/12/02
36074تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش948,000,000752,000,0001393/12/02
36075تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش888,200,000721,600,0001393/12/02
36076تهراندولت - کیکاووسکلنگیفروش56813,500,0007,668,000,0001393/12/02
Page top