جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,102 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
81216تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1726,100,0001,050,000,0001395/05/18
81215تهراندروسآپارتمانفروش1748,500,0001,479,000,0001395/05/18
81214تهراناستخرآپارتمانفروش1243,800,000471,200,0001395/05/18
81213تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1184,500,000531,000,0001395/05/18
81212تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش181کارشناسیکارشناسی1395/05/18
81211تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1144,500,000513,000,0001395/05/18
81210تهرانهمایونشهر جنوبیآپارتمانفروش804,950,000369,000,0001395/05/18
81209تهرانپونکآپارتمانفروش1386,000,000828,000,0001395/05/18
81208تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1355,200,000702,000,0001395/05/18
81207تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001395/05/18
81206تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش986,200,000607,600,0001395/05/18
81205تهراناختیاریهآپارتمانفروش826,097,000500,000,0001395/05/18
81204تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش14316,000,0001395/05/18
81203تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001395/05/18
81202تهرانآلاله شرقیآپارتمانفروش152کارشناسیکارشناسی1395/05/18
81201تهرانپونکآپارتمانفروش1055,200,000546,000,0001395/05/18
80465تهرانشهرک مخابراتمستغلاتفروش1201,250,000,0001395/05/17
80103تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1247,800,000967,200,0001395/05/17
79547تهراندروس - چیذریآپارتمانفروش1457,100,0001,029,500,0001395/05/17
81169قزوینجاده قدیمزمینفروش3,720150,000558,000,0001395/05/17
81157قزوینزیباشهرزمینفروش10,000400,0004,000,000,0001395/05/17
81155تهرانجهان آراآپارتمانفروش445,300,000235,000,0001395/05/17
81147تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001395/05/17
80259تهراناختیاریهآپارتمانفروش1469,500,0001395/05/17
81009اهوازفاطمیآپارتمانفروش1202,100,000252,000,0001395/05/17
81052تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1176,000,000702,000,0001395/05/17
81051تهراننیاورانآپارتمانفروش14010,714,0001,500,000,0001395/05/17
81050تهرانفرمانیهآپارتمانفروش33113,600,0004,501,600,0001395/05/17
81049تهرانولنجکآپارتمانفروش23625,000,0005,900,000,0001395/05/17
81048تهرانقیطریهآپارتمانفروش20512,700,0002,603,500,0001395/05/17
Page top