جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,271 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58074تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش2609,600,0002,496,000,0001394/07/27
58075تهرانازگلآپارتمانفروش1459,000,0001,300,000,0001394/07/27
58076تهراناشرفی - باهنرکلنگیفروش2149,500,0001,995,000,0001394/07/27
58077تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش1605,000,000800,000,0001394/07/27
58078تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1055,714,000600,000,0001394/07/27
58079تهرانپونک باختریآپارتمانفروش40040,000,00016,000,000,0001394/07/27
58080تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394/07/27
58081تهرانپیروزی - پرستارآپارتمانفروش1184,600,000542,800,0001394/07/27
58082تهرانپیروزی - شکوفهکلنگیفروش1895,500,000478,500,0001394/07/27
58083تهراننبرد جنوبیآپارتمانفروش1223,300,000402,600,0001394/07/27
58084تهراننبرد شمالیکلنگیفروش8006,500,0001394/07/27
58085تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001394/07/27
58086تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1185,500,000649,000,0001394/07/27
58087تهرانجردنکلنگیفروش1,29622,000,00016,720,000,0001394/07/27
58088تهرانتجریشآپارتمانفروش34014,000,0004,760,000,0001394/07/27
58089تهراناحتشامیهآپارتمانفروش16512,000,0001,980,000,0001394/07/27
58090تهراندروسآپارتمانفروش7711,431,000880,000,0001394/07/27
58091تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش917,000,000637,000,0001394/07/27
58092تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1285,500,000704,000,0001394/07/27
58093تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش1174,273,000500,000,0001394/07/27
58094تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15815,000,0002,325,000,0001394/07/27
58095تهرانسعادت آبادکلنگیفروش48017,391,0008,000,000,0001394/07/27
58096تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1216,200,000750,200,0001394/07/27
58097تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1066,750,000715,500,0001394/07/27
58098تهراندبستانآپارتمانفروش683,062,000245,000,0001394/07/27
58099تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1856,000,0001,110,000,0001394/07/27
58100تهرانشهرک غربکلنگیفروش24020,000,0004,000,000,0001394/07/27
58101تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش873,800,000330,600,0001394/07/27
58102تهرانظفرآپارتمانفروش2868,500,0002,500,000,0001394/07/27
58103تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش785,500,000429,000,0001394/07/27
Page top