جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,403 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58455تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394/07/30
58456تهراندبستانآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394/07/30
58457تهراندبستانآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001394/07/30
58458تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394/07/30
58459تهرانشهرک غربآپارتمانفروش28820,000,0005,760,000,0001394/07/30
58460تهرانبلوار دریاکلنگیفروش15040,000,0008,600,000,0001394/07/30
58461تهرانصادقیهآپارتمانفروش101کارشناسیکارشناسی1394/07/30
58462تهرانطرشتآپارتمانفروش1003,950,000395,000,0001394/07/30
58463تهرانظفر - نفتآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394/07/30
58464تهرانظفرآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001394/07/30
58465تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش1296,021,000800,000,0001394/07/30
58466تهرانفاطمیآپارتمانفروش1175,300,000620,100,0001394/07/30
58467تهرانفاطمیآپارتمانفروش1156,100,000701,500,0001394/07/30
58468تهرانولیعصر - پارک ملتآپارتمانفروش1677,000,0001,169,000,0001394/07/30
58469تهرانولیعصر - پارک ویمستغلاتفروش54510,091,0005,500,000,0001394/07/30
58470تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1366,200,000843,200,0001394/07/30
58471تهرانیوسف آبادکلنگیفروش47812,318,0002,550,000,0001394/07/30
58472تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش2007,500,0001,500,000,0001394/07/30
58473تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش1434,545,000650,000,0001394/07/30
58474تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1123,200,000358,400,0001394/07/30
58475تهرانهرویکلنگیفروش1304,375,000700,000,0001394/07/30
58476تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394/07/30
58477تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1064,500,000477,000,0001394/07/30
58478تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394/07/30
58479تهراننیروی هواییآپارتمانفروش953,570,000340,000,0001394/07/30
58480تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001394/07/30
58481تهرانوحیدیه - تسلیحاتکلنگیفروش1715,000,000500,000,0001394/07/30
58482تهرانبخت آزادآپارتمانفروش1263,300,000422,400,0001394/07/30
58483تهراننظام آبادآپارتمانفروش643,500,000224,000,0001394/07/30
58484تهرانوحیدیه - زرکشکلنگیفروش1227,000,000700,000,0001394/07/30
Page top