جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,401 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58759تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1706,700,0001,139,000,0001394/08/05
58760تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش1083,500,000378,000,0001394/08/05
58761تهراننارمک - آیتکلنگیفروش290کارشناسیکارشناسی1394/08/05
58762تهراننارمککلنگیفروش33013,000,0001394/08/05
58763تهراننارمککلنگیفروش90020,202,00010,000,000,0001394/08/05
58764تهرانمیردامادآپارتمانفروش1808,500,0001,530,000,0001394/08/05
58765تهرانمرزدارانکلنگیفروش47513,000,0002,743,000,0001394/08/05
58766تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394/08/05
58767تهرانمرزدارانآپارتمانفروش815,200,000421,200,0001394/08/05
58768پردیسمعلمآپارتمانفروش611,800,000110,000,0001394/08/05
58769تهرانولنجککلنگیفروش1,56025,000,0001394/08/05
58770تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001394/08/05
58771تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1475,800,000852,600,0001394/08/05
58772تهرانشهرک غربکلنگیفروش59433,670,00010,000,000,0001394/08/05
58773تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1004,400,000440,000,0001394/08/05
58774تهرانطرشتآپارتمانفروش1054,300,000451,500,0001394/08/05
58679تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394/08/04
58678تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1537,300,0001,116,900,0001394/08/04
58661کرجباغستان غربیمغازهفروش21335,000,0001394/08/04
58662تهرانسازمان آبکلنگیفروش30010,000,0002,870,000,0001394/08/04
58664تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1714,600,000786,600,0001394/08/04
58665تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001394/08/04
58666تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001394/08/04
58667تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش634,126,000260,000,0001394/08/04
58668تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش705,300,000371,000,0001394/08/04
58669تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1177,500,000877,500,0001394/08/04
58670تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1614,845,000780,000,0001394/08/04
58671تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001394/08/04
58672تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش2407,500,0001,800,000,0001394/08/04
58673تهرانتجریشکلنگیفروش2,40025,560,0001394/08/04
Page top