جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,985 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65722تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1686,000,0001,000,000,0001394-10-20
65723تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394-10-20
65724تهرانعارف شمالیکلنگیفروش1704,300,000481,600,0001394-10-20
65725تهراننبرد شمالیکلنگیفروش1306,565,000650,000,0001394-10-20
65726تهراننبرد شمالیکلنگیفروش1405,650,000610,000,0001394-10-20
65727تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1036,100,000628,300,0001394-10-20
65728تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1264,300,000541,800,0001394-10-20
65729تهرانستارخانآپارتمانفروش1625,200,000842,400,0001394-10-20
65730تهرانستارخانآپارتمانفروش913,500,000318,500,0001394-10-20
65731تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394-10-20
65732تهراندولت - کاوهمستغلاتفروش14017,500,0001394-10-20
65733تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-10-20
65734تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394-10-20
65735تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394-10-20
65736تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394-10-20
65737تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1386,200,000855,600,0001394-10-20
65738تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1004,400,000440,000,0001394-10-20
65739تهرانجردنکلنگیفروش2,50020,000,00030,000,000,0001394-10-20
65740تهرانجردنآپارتمانفروش1746,500,0001,131,000,0001394-10-20
65741تهراندروسآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001394-10-20
65742تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش883,011,000265,000,0001394-10-20
65743تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش735,200,000379,600,0001394-10-20
65744تهرانفرصت شیرازیآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001394-10-20
65745تهرانتجریشکلنگیفروش31012,000,0004,800,000,0001394-10-20
65746تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش25015,000,0003,000,000,0001394-10-20
65747تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001394-10-20
65748تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001394-10-20
65749آملطالب آملیمغازهفروش32کارشناسیکارشناسی1394-10-20
65752تهرانبخاراییمغازهفروش2010,000,000200,000,0001394-10-20
65753تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394-10-20
Page top