جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,057 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65918تهرانشهرک هماکلنگیفروش24013,983,0003,300,000,0001394-10-22
65919تهراناقدسیهآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001394-10-22
65920تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394-10-22
65921تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001394-10-22
65922تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1709,300,000150,660,000,0001394-10-22
65923تهرانالهیهآپارتمانفروش22018,000,0003,960,000,0001394-10-22
65924تهراناقدسیهآپارتمانفروش1805,800,0001,044,000,0001394-10-22
65925تهرانباغ فیضکلنگیفروش1307,700,000770,000,0001394-10-22
65926تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1323,700,000488,400,0001394-10-22
65927تهراناختیاریهآپارتمانفروش1948,500,0001,650,000,0001394-10-22
65928تهرانازگلآپارتمانفروش1236,500,000799,500,0001394-10-22
65929تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001394-10-22
65930تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394-10-22
65931تهرانالهیهآپارتمانفروش11110,000,0001,110,000,0001394-10-22
65932تهراناقدسیهآپارتمانفروش1255,760,000720,000,0001394-10-22
65933تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش634,700,000296,100,0001394-10-22
65934تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش13011,200,0001,456,000,0001394-10-22
65935تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش13213,000,0001394-10-22
65936تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1117,000,000777,000,0001394-10-22
65937تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1007,600,000760,000,0001394-10-22
65938تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394-10-22
65939تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1108,200,000902,000,0001394-10-22
65940تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12611,000,0001,386,000,0001394-10-22
65941تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1076,400,000684,800,0001394-10-22
65942تهرانبلوار فرهنگآپارتمانفروش1196,800,000809,200,0001394-10-22
65943تهرانشهرک بام آپارتمانفروش845,714,000480,000,0001394-10-22
65944تهرانشهرک غربآپارتمانفروش676,120,000410,000,0001394-10-22
65945تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-10-22
65946تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1107,727,000850,000,0001394-10-22
65947تهرانشهرک غربآپارتمانفروش21712,000,0002,604,000,0001394-10-22
Page top