جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,914 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65873تهرانقلهکآپارتمانفروش1298,500,0001,096,500,0001394-10-21
65874تهرانولنجکآپارتمانفروش13812,500,0001,725,000,0001394-10-21
65875تهرانقیطریهآپارتمانفروش2009,500,0001,900,000,0001394-10-21
65876تهرانشهرک غربکلنگیفروش32025,000,0001394-10-21
65877تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001394-10-21
65878تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001394-10-21
65879تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10010,200,0001,020,000,0001394-10-21
65892تهرانشاهین شمالیزمینفروش1,9007,500,00014,250,000,0001394-10-21
65908تهرانبلوار ابوذرآپارتمانفروش933,700,000360,000,0001394-10-21
65909تهرانسعادت آبادزمینفروش1,00015,000,00015,000,000,0001394-10-21
58843تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانپیش فروش1502,600,000390,000,0001394-10-20
65717تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1137,200,000813,600,0001394-10-20
65718تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش825,300,000434,600,0001394-10-20
65719تهرانپیج شمیرانآپارتمانفروش1024,100,000418,200,0001394-10-20
65720تهرانسازمان جنوبیکلنگیفروش6309,500,0005,937,500,0001394-10-20
65001تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش48013,220,0003,000,000,0001394-10-20
65721تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش4907,800,0002,012,400,0001394-10-20
65722تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1686,000,0001,000,000,0001394-10-20
65723تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394-10-20
65724تهرانعارف شمالیکلنگیفروش1704,300,000481,600,0001394-10-20
65725تهراننبرد شمالیکلنگیفروش1306,565,000650,000,0001394-10-20
65726تهراننبرد شمالیکلنگیفروش1405,650,000610,000,0001394-10-20
65727تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1036,100,000628,300,0001394-10-20
65728تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1264,300,000541,800,0001394-10-20
65729تهرانستارخانآپارتمانفروش1625,200,000842,400,0001394-10-20
65730تهرانستارخانآپارتمانفروش913,500,000318,500,0001394-10-20
65731تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394-10-20
65732تهراندولت - کاوهمستغلاتفروش14017,500,0001394-10-20
65733تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-10-20
65734تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394-10-20
Page top