جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,307 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59118تهراندولت - کاوهآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001394/08/10
59119تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش767,600,000577,600,0001394/08/10
59120تهراندارآبادآپارتمانفروش1036,310,000650,000,0001394/08/10
59121تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش15013,000,0001,950,000,0001394/08/10
59122تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1363,500,000476,000,0001394/08/10
59123تهرانافسریهآپارتمانفروش75120,000,000150,000,0001394/08/10
59124تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش41525,000,0001394/08/10
59125تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1505,500,000825,000,0001394/08/10
59126تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش14512,000,0001,740,000,0001394/08/10
59127تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1345,600,000750,400,0001394/08/10
59128تهرانازگلآپارتمانفروش1156,960,000800,000,0001394/08/10
59129تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش34013,333,0003,000,000,0001394/08/10
59130تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1467,500,0001,095,000,0001394/08/10
59131تهرانالهیهآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001394/08/10
59132تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394/08/10
59133تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001394/08/10
59134تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1246,400,000800,000,0001394/08/10
59135تهراندولتکلنگیفروش45020,000,00016,000,000,0001394/08/10
59136تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش18713,000,0002,431,000,0001394/08/10
59137تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13012,500,0001,625,000,0001394/08/10
59166تهرانمخصوص کرجتجاریفروش2,8003,700,00011,000,000,0001394/08/10
59206تهران22 بهمنآپارتمانفروش514,350,000220,000,0001394/08/10
59063تهران ميدان شكوفه آپارتمانفروش471,400,000115,000,0001394/08/09
58380تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش508,000,0001394/08/09
59093تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001394/08/09
59094تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش755,400,000405,000,0001394/08/09
59095تهرانستارخانآپارتمانفروش885,200,000457,600,0001394/08/09
59096تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394/08/09
59097تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1306,800,000884,000,0001394/08/09
55619تهرانمیدان کتابآپارتمانفروش565,800,000323,000,0001394/08/08
Page top