جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 30,705 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62865تهرانفلامک شمالیآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001394-09-22
62866تهرانبلوار دادمانکلنگیفروش25050,000,00010,000,000,0001394-09-22
62867تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1307,700,0001,001,000,0001394-09-22
62868تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1647,500,0001,230,000,0001394-09-22
62869تهرانایثارگران شمالیکلنگیفروش3,46512,000,00039,600,000,0001394-09-22
62870تهرانسعادت آباد - آسمانهاآپارتمانفروش628,500,000527,000,0001394-09-22
62871تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش13011,200,0001,456,000,0001394-09-22
62872تهرانبلوار دریاآپارتمانفروش645,785,000370,000,0001394-09-22
62873تهرانشهرک غربکلنگیفروش41622,500,0004,200,000,0001394-09-22
62874تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001394-09-22
62875تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش727,000,000504,000,0001394-09-22
62876تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,28040,000,00032,000,000,0001394-09-22
62877تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394-09-22
62878تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394-09-22
62928ساریطالقانیزمینفروش10032,000,0001394-09-22
62936کرجمصباحآپارتمانفروش4665,000,00065,000,0001394-09-22
62827نوشهرروستای انارورزمینفروش710423,000300,000,0001394-09-21
121محمودآبادامام خمینیویلافروش3131,000,0001394-09-18
13411تهران196 شرقیآپارتمانفروش544,000,000178,000,0001394-09-18
62591تهرانفلکه دومتجاریفروش2819,000,000532,000,0001394-09-18
62813کرجمحمد شهرباغفروش806320,000258,000,0001394-09-18
62290تهرانکارگر جنوبیآپارتمانفروش673,500,000235,000,0001394-09-18
62512تهرانهنگامآپارتمانفروش962,600,000250,000,0001394-09-18
62599تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش835,400,000450,000,0001394-09-18
62713تهرانسهروردیکلنگیفروش60017,000,0005,320,000,0001394-09-18
62714تهرانسهروردیآپارتمانفروش1288,000,0001,024,000,0001394-09-18
62715تهرانشهرک محلاتیآپارتمانفروش1204,700,000564,000,0001394-09-18
62716تهرانشمس آبادآپارتمانفروش874,590,000400,000,0001394-09-18
62717تهرانشمس آبادآپارتمانفروش713,600,000255,600,0001394-09-18
62718تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش21012,500,0002,625,000,0001394-09-18
Page top