جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,401 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59664تهرانجنت آبادکلنگیفروش1659,393,000620,000,0001394/08/16
59665تهرانجمالزادهکلنگیفروش1,00012,968,0004,000,000,0001394/08/16
59666تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش3209,375,0003,000,000,0001394/08/16
59667تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1302,770,000250,000,0001394/08/16
59668تهرانازگلآپارتمانفروش1048,500,000884,000,0001394/08/16
59669تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1295,500,000709,500,0001394/08/16
59670تهرانپونکآپارتمانفروش1405,300,000742,000,0001394/08/16
59671تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش51010,100,0001394/08/16
59672تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش833,500,000290,000,0001394/08/16
59674تهراندولتآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001394/08/16
59675تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001394/08/16
59676تهرانپاسداران - سروستانکلنگیفروش24413,660,0002,500,000,0001394/08/16
59677تهرانپاسدارانآپارتمانفروش19515,000,0002,925,000,0001394/08/16
59678تهراناقدسیهکلنگیفروش35011,875,0001,900,000,0001394/08/16
59679تهرانتجریشکلنگیفروش1,14626,178,0001394/08/16
59680تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش22413,000,0002,912,000,0001394/08/16
59681تهرانزعفرانیهکلنگیفروش1,35040,000,00019,440,000,0001394/08/16
59682تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1518,500,0001,283,500,0001394/08/16
59683تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394/08/16
59684تهرانشهرک پاسارگادآپارتمانفروش1165,818,000675,000,0001394/08/16
59685تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1377,200,000986,400,0001394/08/16
59714تهراندامپزشکیکلنگیفروش68کارشناسیکارشناسی1394/08/16
59730تهرانفرجام شرقیآپارتمانفروش129963,000,0001394/08/16
15405تهرانخیابان فاطمی اداریفروش1357,500,0001,012,500,0001394/08/15
18367تهرانحافظکلنگیفروش80016,500,00017,000,000,0001394/08/15
19504تهراننیاوران کلنگیفروش1,00042,000,00064,680,000,0001394/08/15
19505تهراندربندکلنگیفروش1,00030,000,00030,000,000,0001394/08/15
20948تهراناقدسیهکلنگیفروش50055,000,00061,000,000,0001394/08/15
39572تهرانانتهای خ جیحونمغازهفروش605,000,000300,000,0001394/08/15
56115تالشهشتپرزمینفروش228351,00080,000,0001394/08/15
Page top