جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,401 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59795تهرانشهرک غربکلنگیفروش52850,000,00010,000,000,0001394/08/17
59796تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1736,200,0001,072,600,0001394/08/17
58822تهرانبلوار گلابآپارتمانفروش723,200,000230,400,0001394/08/16
59465تهرانشمس آبادآپارتمانفروش936,400,000595,200,0001394/08/16
59638ساریجاده دریازمینفروش192200,00038,000,0001394/08/16
59639تهرانآجودانیهآپارتمانفروش21014,800,0003,108,000,0001394/08/16
59640تهرانآجودانیهآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001394/08/16
59641تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1435,500,000786,500,0001394/08/16
59642تهرانازگلآپارتمانفروش1438,800,0001,258,400,0001394/08/16
59643تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1136,300,000711,900,0001394/08/16
59644تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1324,000,000528,000,0001394/08/16
59645تهراناقدسیه - اوشانکلنگیفروش8411,000,0002,200,000,0001394/08/16
59646تهراناقدسیهآپارتمانفروش1505,600,000840,000,0001394/08/16
59647تهرانالهیهمستغلاتفروش95018,000,00017,100,000,0001394/08/16
59648تهرانبهار جنوبیکلنگیفروش66511,500,0002,599,000,0001394/08/16
59649تهرانانقلابکلنگیفروش3908,000,0002,272,000,0001394/08/16
59650تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش1055,950,000624,750,0001394/08/16
59651تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1084,350,000469,800,0001394/08/16
59652تهرانپاسدارانکلنگیفروش1,18012,000,00012,000,000,0001394/08/16
59653تهرانسردار جنگلکلنگیفروش6,8208,800,0001394/08/16
59654تهرانپونک - اشرفیآپارتمانفروش1596,300,0001,001,700,0001394/08/16
59655تهرانپیروزی - شکوفهمستغلاتفروش2806,450,0001,200,000,0001394/08/16
59656تهرانپیروزی - نبردکلنگیفروش14018,000,0001,692,000,0001394/08/16
59657تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1634,100,000668,300,0001394/08/16
59658تهرانپیروزیمستغلاتفروش845,385,000280,000,0001394/08/16
59659تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1035,400,000556,200,0001394/08/16
59660تهرانستارخانآپارتمانفروش1134,050,000457,650,0001394/08/16
59661تهراندارآبادآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394/08/16
59662تهراندارآبادآپارتمانفروش1439,000,0001,287,000,0001394/08/16
59663تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394/08/16
Page top