جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,911 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66461تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1374,500,000616,500,0001394-10-27
66462تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18610,500,0001,953,000,0001394-10-27
66463تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394-10-27
66464تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001394-10-27
66465تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش975,200,000504,400,0001394-10-27
66466تهراندیباجی شمالیمستغلاتفروش17218,000,0001394-10-27
66467تهرانازگلآپارتمانفروش20010,500,0002,100,000,0001394-10-27
66458تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش8136,500,0001394-10-27
66456تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1143,289,000375,000,0001394-10-27
66457تهرانفرصت شیرازیآپارتمانفروش1143,800,000433,200,0001394-10-27
66455تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001394-10-27
66454تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394-10-27
66453تهرانالهیهآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001394-10-27
66448تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1106,800,000748,000,0001394-10-27
66449تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1205,100,000612,000,0001394-10-27
66450تهرانستارخانآپارتمانفروش1003,800,000380,000,0001394-10-27
66451تهرانستارخانآپارتمانفروش915,714,000520,000,0001394-10-27
66452تهرانالهیهآپارتمانفروش15518,000,0002,790,000,0001394-10-27
66476تهراندارآبادآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394-10-27
66477تهرانجردنآپارتمانفروش1288,200,0001,050,000,0001394-10-27
66478تهرانجردنکلنگیفروش1,37630,000,00018,000,000,0001394-10-27
66479تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20020,000,0004,000,000,0001394-10-27
66480تهراندروسآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394-10-27
66481تهرانپاسدارانآپارتمانفروش25010,600,0002,650,000,0001394-10-27
66482تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394-10-27
66483تهراندولت - جهانتابآپارتمانفروش1169,000,0001,044,000,0001394-10-27
66484تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1768,500,0001,500,000,0001394-10-27
66485تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,00022,000,00020,240,000,0001394-10-27
66486تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1546,000,000924,000,0001394-10-27
66487تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001394-10-27
Page top