جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,367 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59932تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17315,500,0002,681,500,0001394/08/18
59933تهرانعلامه جنوبیمستغلاتفروش26019,000,0003,420,000,0001394/08/18
59934تهرانسعادت آبادکلنگیفروش36015,458,0003,200,000,0001394/08/18
59935تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1039,708,0001,000,000,0001394/08/18
59936تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15018,000,0002,700,000,0001394/08/18
60031تهرانحافظآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394/08/18
60029آملبلوار ولایتآپارتمانفروش751,350,000101,250,0001394/08/18
60032تهرانحافظآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001394/08/18
57129تهراننیرودریاییکلنگیفروش2505,500,0001,650,000,0001394/08/18
59867کرج میدان آزادگان آپارتمانفروش1013,400,000343,400,0001394/08/17
59750تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1064,245,000450,000,0001394/08/17
59749تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2205,500,0001,210,000,0001394/08/17
59751تهراندبستانآپارتمانفروش644,200,000268,800,0001394/08/17
59752تهرانبلوار بیژنکلنگیفروش3609,500,0001394/08/17
59753تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش1127,200,000806,400,0001394/08/17
59754تهرانفلامک شمالیآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001394/08/17
59755تهرانشیح بهاییآپارتمانفروش20012,500,0002,500,000,0001394/08/17
59756تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش2006,500,0001,300,000,0001394/08/17
59757تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394/08/17
59758تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش793,300,000260,700,0001394/08/17
59759تهرانطرشتکلنگیفروش2707,000,0001,512,000,0001394/08/17
59760تهرانطرشتآپارتمانفروش1053,200,000336,000,0001394/08/17
59761تهرانظفر - دلیریکلنگیفروش1004,883,000420,000,0001394/08/17
59762تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش2355,600,0001,316,000,0001394/08/17
59763تهرانفاطمی - سیندختآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394/08/17
59764تهرانفرمانیهآپارتمانفروش11911,000,0001,309,000,0001394/08/17
59765تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش1257,800,000975,000,0001394/08/17
59766تهرانقلهک - یخچالکلنگیفروش34520,000,00011,000,000,0001394/08/17
59767تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش1318,500,0001,113,500,0001394/08/17
59768تهرانقیطریهآپارتمانفروش1408,300,0001,162,000,0001394/08/17
Page top