جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 30,830 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63655تهرانستارخانکلنگیفروش70011,500,0003,450,000,0001394-09-29
63645تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش54014,500,0004,350,000,0001394-09-29
63646تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش864,200,000361,200,0001394-09-29
63647تهرانکارگر جنوبیکلنگیفروش5007,000,0003,850,000,0001394-09-29
63648تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش7274,300,000312,000,0001394-09-29
63649تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001394-09-29
63650تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1505,100,000765,000,0001394-09-29
63651تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001394-09-29
63652تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1383,260,000450,000,0001394-09-29
63653تهرانبلوار ابوذرآپارتمانفروش1204,200,000504,000,0001394-09-29
63654تهرانستارخانآپارتمانفروش904,300,000387,000,0001394-09-29
63676تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1244,800,000595,200,0001394-09-29
63675تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1224,800,000585,600,0001394-09-29
63674تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1266,300,000793,800,0001394-09-29
63673تهرانازگلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394-09-29
63672تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1104,100,000451,000,0001394-09-29
63671تهراندزآشیبکلنگیفروش17314,000,0001,540,000,0001394-09-29
63664تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1256,400,000800,000,0001394-09-29
63665تهرانستارخان - توحیدویلافروش901,400,000,0001394-09-29
63666تهراننصرت غربیآپارتمانفروش974,123,000400,000,0001394-09-29
63667تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش5013,478,0003,100,000,0001394-09-29
63668تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش828,200,000672,400,0001394-09-29
63669تهرانجردنآپارتمانفروش2049,500,0001,938,000,0001394-09-29
63670تهرانجردنکلنگیفروش45028,000,00012,600,000,0001394-09-29
63686تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش6112,000,000732,000,0001394-09-29
63684تهرانجردنآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001394-09-29
63683تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1629,300,0001,506,600,0001394-09-29
63681تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1285,400,000691,200,0001394-09-29
63682تهرانباغ فردوسآپارتمانفروش14312,000,0001,716,000,0001394-09-29
63680تهراندارآبادآپارتمانفروش1378,500,0001,164,500,0001394-09-29
Page top