جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,403 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60521تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش1313,000,000393,000,0001394/08/24
60522تهراننظام آبادآپارتمانفروش1002,800,000280,000,0001394/08/24
60523ریزمان آبادآپارتمانفروش721,000,00071,000,0001394/08/24
60524تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1544,000,000616,000,0001394/08/24
60525تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1504,700,000705,000,0001394/08/24
60526تهراننیروی هواییآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001394/08/24
60529تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1764,190,000737,440,0001394/08/24
60530تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش18712,000,0001,248,000,0001394/08/24
60531تهراناشرفی اصفهانی تجاریفروش1217,000,000204,000,0001394/08/24
60532تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394/08/24
60533تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش705,200,000364,000,0001394/08/24
60534تهرانهرویآپارتمانفروش1657,300,0001,204,500,0001394/08/24
60535تهرانفاطمیآپارتمانفروش935,800,000539,400,0001394/08/24
60536تهرانظفرکلنگیفروش1,79227,750,0002,800,000,0001394/08/24
60537تهرانیوسف آبادکلنگیفروش27520,338,0002,400,000,0001394/08/24
60538تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1176,500,000760,000,0001394/08/24
60539تهرانولنجک - زوج هاکلنگیفروش1,00022,000,00023,100,000,0001394/08/24
60540تهرانفرمانیهمستغلاتفروش9527,000,0001394/08/24
60541تهرانولنجککلنگیفروش44021,000,0004,200,000,0001394/08/24
60443تهرانشمس آبادآپارتمانفروش934,850,000451,050,0001394/08/23
60424قمهفت تیرتجاریفروش1817,000,000320,000,0001394/08/23
60441تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش626,800,000421,600,0001394/08/23
60442تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1076,500,000565,500,0001394/08/23
60439تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش41517,000,0004,012,000,0001394/08/23
60440تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001394/08/23
60438تهرانستارخانآپارتمانفروش953,894,000370,000,0001394/08/23
60437تهراندریان نوآپارتمانفروش1026,200,000632,400,0001394/08/23
60436تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001394/08/23
60435تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394/08/23
60434تهراندولتآپارتمانفروش13012,300,0001,605,500,0001394/08/23
Page top