جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,956 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67041تهرانفرشتهآپارتمانفروش21016,000,0003,360,000,0001394-11-05
67042تهرانقیطریهآپارتمانفروش1367,500,0001,020,000,0001394-11-05
67043تهرانپاسداران شمالیآپارتمانفروش23010,000,0002,300,000,0001394-11-05
67044تهرانشهرک غربکلنگیفروش31218,930,0004,600,000,0001394-11-05
67045تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001394-11-05
67046تهرانشهرک غربکلنگیفروش20015,000,0006,930,000,0001394-11-05
67095تهراندروازه شمیرانآپارتمانفروش613,400,000208,000,0001394-11-05
66432تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش33245,000,0001394-11-04
66852تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش713,700,000262,700,0001394-11-04
66853تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394-11-04
66854تهرانازگلآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001394-11-04
66855تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش1406,300,000630,000,0001394-11-04
66856تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1264,200,000529,200,0001394-11-04
66857تهراناقدسیهآپارتمانفروش11718,500,0002,165,000,0001394-11-04
66858تهراناقدسیه - ارتشکلنگیفروش39010,460,0002,300,000,0001394-11-04
66859تهرانالهیهآپارتمانفروش21013,000,0002,730,000,0001394-11-04
66860تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394-11-04
66861تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001394-11-04
66862تهرانانقلابکلنگیفروش23010,500,0001,858,500,0001394-11-04
66863تهرانپیج شمیرانکلنگیفروش7206,200,0003,534,000,0001394-11-04
66864تهرانپیج شمیرانآپارتمانفروش2262,676,000605,000,0001394-11-04
66865تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش754,500,000337,500,0001394-11-04
66866تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1716,700,0001,145,700,0001394-11-04
66867تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1405,300,000742,000,0001394-11-04
66868تهرانپونکآپارتمانفروش1174,800,000561,600,0001394-11-04
66869تهرانپونکآپارتمانفروش1134,292,000485,000,0001394-11-04
66870تهرانپیروزی - 10 فروردینآپارتمانفروش863,500,000290,000,0001394-11-04
66871تهراننبرد شمالیمستغلاتفروش3004,000,0001,200,000,0001394-11-04
66872تهراندریان نوآپارتمانفروش1126,200,000694,400,0001394-11-04
66873تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394-11-04
Page top