جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,983 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67161تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1359,000,0001,035,000,0001394-11-06
67162تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش14310,000,0001,430,000,0001394-11-06
67163تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش21022,000,0004,620,000,0001394-11-06
67164تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,500,0001,147,500,0001394-11-06
67265تهرانگلبرگکلنگیفروش1354,600,000810,000,0001394-11-06
66990تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001394-11-05
66991تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394-11-05
66572آملجاده چمستان کارخانجاتفروش1,0001,000,000,0001394-11-05
66992تهرانمینی سیتیویلافروش16510,900,0001,800,000,0001394-11-05
66993تهرانسوهانکآپارتمانفروش1467,500,0001,095,000,0001394-11-05
66994تهرانشمس آبادکلنگیفروش6509,000,0003,672,000,0001394-11-05
66995تهرانشهید کردآپارتمانفروش2548,200,0001,172,600,0001394-11-05
66996تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394-11-05
66997تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001394-11-05
66998تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1102,500,000275,000,0001394-11-05
66999تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1184,600,000542,800,0001394-11-05
67000تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1204,000,000480,000,0001394-11-05
67001تهراناندیشهآپارتمانفروش726,700,000482,400,0001394-11-05
67002تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1296,200,000799,800,0001394-11-05
67003تهرانفاطمی غربیکلنگیفروش81015,000,00012,600,000,0001394-11-05
67004تهرانفاطمی - سیندختآپارتمانفروش1417,000,000987,000,0001394-11-05
67005تهرانفرشتهآپارتمانفروش16511,000,0001,815,000,0001394-11-05
67006تهرانفرشتهآپارتمانفروش12611,800,0001,486,800,0001394-11-05
67007تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش1004,500,000270,000,0001394-11-05
67008تهراننارمککلنگیفروش1648,000,0001,552,000,0001394-11-05
67009تهرانمطهریآپارتمانفروش905,220,000470,000,0001394-11-05
67010تهرانمطهریآپارتمانفروش1175,800,000678,600,0001394-11-05
67011تهرانمرزدارانکلنگیفروش45022,000,0006,600,000,0001394-11-05
67012تهراننیروی هواییکلنگیفروش20010,500,0003,150,000,0001394-11-05
67013تهراننیروی هواییکلنگیفروش60012,000,0003,456,000,0001394-11-05
Page top