جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,911 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66998تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1102,500,000275,000,0001394-11-05
66999تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1184,600,000542,800,0001394-11-05
67000تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1204,000,000480,000,0001394-11-05
67001تهراناندیشهآپارتمانفروش726,700,000482,400,0001394-11-05
67002تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1296,200,000799,800,0001394-11-05
67003تهرانفاطمی غربیکلنگیفروش81015,000,00012,600,000,0001394-11-05
67004تهرانفاطمی - سیندختآپارتمانفروش1417,000,000987,000,0001394-11-05
67005تهرانفرشتهآپارتمانفروش16511,000,0001,815,000,0001394-11-05
67006تهرانفرشتهآپارتمانفروش12611,800,0001,486,800,0001394-11-05
67007تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش1004,500,000270,000,0001394-11-05
67008تهراننارمککلنگیفروش1648,000,0001,552,000,0001394-11-05
67009تهرانمطهریآپارتمانفروش905,220,000470,000,0001394-11-05
67010تهرانمطهریآپارتمانفروش1175,800,000678,600,0001394-11-05
67011تهرانمرزدارانکلنگیفروش45022,000,0006,600,000,0001394-11-05
67012تهراننیروی هواییکلنگیفروش20010,500,0003,150,000,0001394-11-05
67013تهراننیروی هواییکلنگیفروش60012,000,0003,456,000,0001394-11-05
67014تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش874,597,000400,000,0001394-11-05
67015تهرانهفت تیرآپارتمانفروش743,513,000260,000,0001394-11-05
67016تهرانهفت تیرآپارتمانفروش753,453,000259,000,0001394-11-05
67017تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1143,500,000400,000,0001394-11-05
67018تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش2209,500,0002,090,000,0001394-11-05
67019تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش1448,680,0001,250,000,0001394-11-05
67020تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2089,000,0001,872,000,0001394-11-05
67021تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1325,200,000686,400,0001394-11-05
67022تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش924,700,000432,400,0001394-11-05
67023تهرانپروین اعتصامیآپارتمانفروش1274,409,000560,000,0001394-11-05
67024تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001394-11-05
67025تهرانمیدان فرهمگکلنگیفروش50025,000,00018,750,000,0001394-11-05
67026تهرانگیشاآپارتمانفروش1659,000,0001,485,000,0001394-11-05
67027تهرانفرمانیه غربیمستغلاتفروش15555,000,0001394-11-05
Page top