جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,307 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60628تهراندارآبادآپارتمانفروش856,200,000527,000,0001394/08/25
60629تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش8510,500,000892,500,0001394/08/25
60630تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش24012,500,0003,000,000,0001394/08/25
60631تهراندولتآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001394/08/25
60632تهراندولتآپارتمانفروش2007,500,0001,500,000,0001394/08/25
60633تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1747,900,0001,375,000,0001394/08/25
60634تهرانستارخانآپارتمانفروش1223,900,000475,800,0001394/08/25
60635تهرانحبیب اللهیمستغلاتفروش1151,150,000,0001394/08/25
60636تهرانآبشناسانآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394/08/25
60637تهرانپیروزی - شکوفهآپارتمانفروش1072,000,000214,000,0001394/08/25
60638تهرانجردنآپارتمانفروش13410,500,0001,407,000,0001394/08/25
60639تهرانستارخانآپارتمانفروش805,800,000464,000,0001394/08/25
60640تهرانستارخانآپارتمانفروش1574,200,000659,400,0001394/08/25
60641تهرانجردنکلنگیفروش57020,000,0008,000,000,0001394/08/25
60642تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش11516,000,0001394/08/25
60643تهرانسلیمان خاطرآپارتمانفروش1086,700,000723,600,0001394/08/25
60644تهرانسوهانکآپارتمانفروش1006,400,000640,000,0001394/08/25
60645تهرانشمس آبادمستغلاتفروش75211,111,0004,000,000,0001394/08/25
60646تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش1236,500,000799,500,0001394/08/25
60647تهرانشهید کردآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394/08/25
60648تهرانازگلآپارتمانفروش635,700,000359,100,0001394/08/25
60649تهراناقدسیهآپارتمانفروش1065,200,000550,000,0001394/08/25
60650تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش1618,500,0001,368,500,0001394/08/25
60651تهرانجمالزاده جنوبیآپارتمانفروش764,650,000353,400,0001394/08/25
60652تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1355,300,000715,500,0001394/08/25
60653تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1174,700,000549,900,0001394/08/25
60654تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1174,700,000549,900,0001394/08/25
60655تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1568,200,0001,279,200,0001394/08/25
60656تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش2107,500,0001,575,000,0001394/08/25
60657تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1333,550,000472,150,0001394/08/25
Page top