جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,401 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60972تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش763,289,000250,000,0001394/08/27
60973تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش763,289,000250,000,0001394/08/27
60974تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش743,800,000281,200,0001394/08/27
60975تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1065,500,000583,000,0001394/08/27
60976تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش964,300,000412,800,0001394/08/27
60977تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001394/08/27
60978تهراندارآبادآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001394/08/27
60979تهرانسردار جنگل شمالیآپارتمانفروش684,500,000306,000,0001394/08/27
60980تهرانپرستار جنوبیآپارتمانفروش973,950,000383,150,0001394/08/27
60981تهرانجهان کودکآپارتمانفروش1707,600,0001,292,000,0001394/08/27
60983تهرانستارخانمستغلاتفروش801,670,000,0001394/08/27
60984تهرانستارخانآپارتمانفروش1325,800,000765,600,0001394/08/27
60985تهرانستارخانآپارتمانفروش1405,600,000784,000,0001394/08/27
60986تهرانسهروردی - آپادانامستغلاتفروش1,00010,000,00010,000,000,0001394/08/27
60987تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1337,800,0001,037,400,0001394/08/27
60988تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1268,500,0001394/08/27
60989تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1507,200,0001,080,000,0001394/08/27
60990تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1525,500,000836,000,0001394/08/27
60991تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1203,200,00038,400,0001394/08/27
60992تهراناسدی جنوبیآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394/08/27
60993تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش684,705,000320,000,0001394/08/27
60994تهرانطرشتکلنگیفروش3447,200,0002,664,000,0001394/08/27
60995تهرانظفر - پیوندیآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001394/08/27
60996تهرانطرشتآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001394/08/27
60997تهرانعباس آباد - بهشتیمستغلاتفروش15512,000,0001394/08/27
60998تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1556,200,000961,000,0001394/08/27
60999تهرانگلناز جنوبیکلنگیفروش8569,000,00030,420,000,0001394/08/27
61000تهرانظفرآپارتمانفروش1148,500,000969,000,0001394/08/27
61001تهرانظفرمستغلاتفروش16020,000,0001394/08/27
61002تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش755,250,000393,750,0001394/08/27
Page top