جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,169 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60646تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش1236,500,000799,500,0001394/08/25
60647تهرانشهید کردآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394/08/25
60648تهرانازگلآپارتمانفروش635,700,000359,100,0001394/08/25
60649تهراناقدسیهآپارتمانفروش1065,200,000550,000,0001394/08/25
60650تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش1618,500,0001,368,500,0001394/08/25
60651تهرانجمالزاده جنوبیآپارتمانفروش764,650,000353,400,0001394/08/25
60652تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1355,300,000715,500,0001394/08/25
60653تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1174,700,000549,900,0001394/08/25
60654تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1174,700,000549,900,0001394/08/25
60655تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1568,200,0001,279,200,0001394/08/25
60656تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش2107,500,0001,575,000,0001394/08/25
60657تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1333,550,000472,150,0001394/08/25
60658تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001394/08/25
60659تهرانطرشتآپارتمانفروش1053,200,000336,000,0001394/08/25
60660تهرانطرشتآپارتمانفروش674,200,000281,400,0001394/08/25
60661تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1185,500,000649,000,0001394/08/25
60662تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش3509,300,0004,557,000,0001394/08/25
60663تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1116,500,000721,500,0001394/08/25
60664تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش1804,350,000783,000,0001394/08/25
60665تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش626,129,000380,000,0001394/08/25
60666تهرانفاطمیمستغلاتفروش200کارشناسیکارشناسی1394/08/25
60667تهرانفاطمیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/08/25
60668تهرانکریمخانآپارتمانفروش1184,500,000531,000,0001394/08/25
60669تهرانکریم خانآپارتمانفروش1903,850,000731,500,0001394/08/25
60670تهرانگاندیکلنگیفروش1,1005,283,0002,700,000,0001394/08/25
60671تهرانگاندیآپارتمانفروش12810,000,0001,280,000,0001394/08/25
60672تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001394/08/25
60673تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش846,000,000504,000,0001394/08/25
60674تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش1024,600,000469,200,0001394/08/25
60675تهرانطرشتآپارتمانفروش723,194,000230,000,0001394/08/25
Page top