جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 30,639 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64731تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394-10-09
64732تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش13514,000,000700,000,0001394-10-09
64733تهراندریان نوآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001394-10-09
64734تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش657,538,000490,000,0001394-10-09
64735تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش8016,000,0001,280,000,0001394-10-09
64736تهراندولتآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394-10-09
64737تهراندروسآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394-10-09
64738تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1606,800,0001,088,000,0001394-10-09
64740تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش936,500,000604,500,0001394-10-09
64741تهراناقدسیهآپارتمانفروش1038,200,000844,600,0001394-10-09
64742تهرانسعادت آبادکلنگیفروش66025,000,00010,250,000,0001394-10-09
64743تهرانسعادت آبادکلنگیفروش48013,824,0003,000,000,0001394-10-09
64744تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1748,300,0001,444,200,0001394-10-09
64806تهرانفلکه چایچیآپارتمانفروش822,700,000221,400,0001394-10-09
64818محمودآبادکلوده - چمستانزمینفروش2,400کارشناسیکارشناسی1394-10-09
64819آملطالب آملیزمینفروش80,000کارشناسیکارشناسی1394-10-09
64820آملجاده هرازویلافروش70,000کارشناسیکارشناسی1394-10-09
64835تهرانمطهری - میرعماداداریفروش1187,500,000885,000,0001394-10-09
64836تهرانمطهری - میرعماداداریفروش1007,500,000750,000,0001394-10-09
64837تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش685,000,000350,000,0001394-10-09
26370تهرانمینی سیتی آپارتمانفروش1676,000,0001,000,000,0001394-10-07
64541تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1275,700,000723,900,0001394-10-07
64542تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394-10-07
64543تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1134,867,257550,000,0001394-10-07
64544تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش809,500,0001,092,500,0001394-10-07
64545تهراناقدسیهآپارتمانفروش30111,000,0003,311,000,0001394-10-07
64546تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1567,000,0001,092,000,0001394-10-07
64547تهرانانقلابآپارتمانفروش644,687,000300,000,0001394-10-07
64548تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1365,500,000748,000,0001394-10-07
64549تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1496,000,000894,000,0001394-10-07
Page top