جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,102 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60798تهرانولنجککلنگیفروش1,04035,000,00028,490,000,0001394/08/26
60799تهرانولنجکآپارتمانفروش36028,000,00010,080,000,0001394/08/26
60800تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1003,850,000385,000,0001394/08/26
60801تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1453,200,000464,000,0001394/08/26
60802تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش1015,400,000545,400,0001394/08/26
60803تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1315,600,000733,600,0001394/08/26
60804تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/08/26
60805تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1683,400,000571,200,0001394/08/26
60806تهراننیروی هواییآپارتمانفروش953,450,000325,000,0001394/08/26
60807تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش1002,300,000230,000,0001394/08/26
60808تهرانوحیدیهکلنگیفروش1606,543,000530,000,0001394/08/26
60809تهراننظام آبادکلنگیفروش1004,347,000400,000,0001394/08/26
60810تهراننارمککلنگیفروش42718,000,0001394/08/26
60811تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش2309,000,0001,800,000,0001394/08/26
60812تهرانبخت آزادآپارتمانفروش1123,000,000366,000,0001394/08/26
60813تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1683,400,000571,200,0001394/08/26
60814تهراننارمکآپارتمانفروش1507,200,0001,080,000,0001394/08/26
60815تهراندردشتکلنگیفروش4509,500,0002,061,500,0001394/08/26
60816تهراندردشتآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001394/08/26
60817تهرانمطهریآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394/08/26
60818تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1706,800,0001,156,000,0001394/08/26
60819تهرانبلوار خليج فارسآپارتمانفروش681,985,000135,000,0001394/08/26
60820تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1185,338,000630,000,0001394/08/26
60821تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394/08/26
60822تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش853,352,000285,000,0001394/08/26
60823تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش983,571,000350,000,0001394/08/26
60824تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش857,300,000620,500,0001394/08/26
60825تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1537,000,0001,071,000,0001394/08/26
60826تهرانکریم خانآپارتمانفروش1174,500,000526,500,0001394/08/26
60827تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش11511,500,0001,322,500,0001394/08/26
Page top