جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,057 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68337تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1075,500,0001394-11-19
68338تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001394-11-19
68339تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1207,166,000860,000,0001394-11-19
68340تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش624,838,000300,000,0001394-11-19
68341تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1075,800,000620,600,0001394-11-19
68342تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش824,800,000393,600,0001394-11-19
68333تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1403,600,000504,000,0001394-11-19
68332تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394-11-19
68330تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش843,400,000285,600,0001394-11-19
68331تهرانسردار جنگلکلنگیفروش3,90012,000,00060,000,000,0001394-11-19
68329تهرانبلوار فردوس غربکلنگیفروش1697,692,0001,300,000,0001394-11-19
68328تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394-11-19
68326تهرانجمالزادهکلنگیفروش800کارشناسیکارشناسی1394-11-19
68327تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1075,600,000599,200,0001394-11-19
68324تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394-11-19
68325تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش133کارشناسیکارشناسی1394-11-19
68323تهراناقدسیهآپارتمانفروش1704,000,000680,000,0001394-11-19
68322تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش813,457,000280,000,0001394-11-19
68313تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش785,192,000405,000,0001394-11-19
68314تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش956,300,000598,500,0001394-11-19
68315تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش923,200,000294,400,0001394-11-19
68317تهراناختیاریه جنوبیمستغلاتفروش684,200,000,0001394-11-19
68318تهرانازگلآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394-11-19
68319تهرانازگلآپارتمانفروش1149,000,0001,026,000,0001394-11-19
68320تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1607,600,0001,216,000,0001394-11-19
68321تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش945,851,000550,000,0001394-11-19
68375تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-11-19
68374تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001394-11-19
68343تهراناختیاریهآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394-11-19
68344تهراناقدسیهآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-11-19
Page top