جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,170 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61436تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش4,10013,500,00067,500,000,0001394/09/02
61437تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1304,800,000624,000,0001394/09/02
61438تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1456,500,000924,500,0001394/09/02
61439تهرانسردارجنگلکلنگیفروش1002,300,000,0001394/09/02
61440تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش774,155,000320,000,0001394/09/02
61441تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش555,000,000275,000,0001394/09/02
61442تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش914,200,000382,200,0001394/09/02
61443تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش2609,500,0001,539,000,0001394/09/02
61444تهرانالهیهآپارتمانفروش16221,000,0001394/09/02
61445تهراناقدسیهآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001394/09/02
61446تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش2105,500,0001,155,000,0001394/09/02
61447تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش29815,000,0004,470,000,0001394/09/02
61448تهرانپاسداران - نیستانآپارتمانفروش1198,500,0001,011,500,0001394/09/02
61449تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش26450,000,00012,300,000,0001394/09/02
61450تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14527,368,0005,200,000,0001394/09/02
61451تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16520,000,0003,300,000,0001394/09/02
61452تهرانشهرک بروجردی آپارتمانفروش761,860,000106,000,0001394/09/02
51195رودهنمیدان سپاهآپارتمانفروش1352,200,000297,000,0001394/09/01
51202رودهنامیر کبیرزمینفروش4402,150,000946,000,0001394/09/01
56467رودهنخیابان با هنرآپارتمانفروش781,700,000140,000,0001394/09/01
61317رشت رشت - تهرانزمینفروش4,000600,0002,400,000,0001394/09/01
61318تهراناقدسیهزمینفروش90,0006,000,000540,000,000,0001394/09/01
61319تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1053,700,000388,500,0001394/09/01
61320تهراندریان نوآپارتمانفروش1385,600,000772,800,0001394/09/01
61321تهراندارآبادآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394/09/01
61322تهرانسیمون بولیوارمستغلاتفروش2706,500,0001,300,000,0001394/09/01
61323تهراندروسکلنگیفروش2,56020,000,0003,224,000,0001394/09/01
61324تهراندولتآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394/09/01
61325تهراندولتآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001394/09/01
61326تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1565,700,000889,200,0001394/09/01
Page top