جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,168 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61682تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1313,800,000497,800,0001394/09/04
61683تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1858,500,0001,572,000,0001394/09/04
61684تهرانازگلآپارتمانفروش1509,900,0001,485,000,0001394/09/04
61685تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001394/09/04
61686تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش17813,000,0002,314,000,0001394/09/04
61687تهرانالهیهآپارتمانفروش1069,400,000996,400,0001394/09/04
61688تهرانپاسداران - ظرابخانهآپارتمانفروش1328,500,0001,122,000,0001394/09/04
61689تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13012,500,0001,625,000,0001394/09/04
61717شمیراناتپورابتهاجآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001394/09/04
38450بوشهربیدخونتجاریفروش1,750کارشناسیکارشناسی1394/09/03
61513تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش1,50023,000,00013,800,000,0001394/09/03
61514خرمدره ابهر - خرمدرهباغفروش5,50030,000150,000,0001394/09/03
61515تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001394/09/03
61516تهرانسوهانکآپارتمانفروش1466,500,000949,000,0001394/09/03
61517تهراندبستانآپارتمانفروش974,123,000400,000,0001394/09/03
61518تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1706,700,0001,139,000,0001394/09/03
61519تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش836,300,000522,900,0001394/09/03
61520بوشهرعسلویهزمینفروش2,895کارشناسیکارشناسی1394/09/03
61521شیرازبیضاءزمینفروش8,000کارشناسیکارشناسی1394/09/03
61523تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1136,250,000706,250,0001394/09/03
61524تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394/09/03
61525تهرانطرشتآپارتمانفروش1073,300,000353,100,0001394/09/03
61526تهرانظفر - عمرانیمستغلاتفروش1608,700,000870,000,0001394/09/03
61527تهرانعباس آبادآپارتمانفروش727,500,000540,000,0001394/09/03
61528تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش835,000,000415,000,0001394/09/03
61529تهرانهروی - افتخاریانآپارتمانفروش1507,500,000112,500,0001394/09/03
61530تهراننیروی هواییآپارتمانفروش14051,500,000720,000,0001394/09/03
61531تهرانمسیل باخترآپارتمانفروش1003,400,000340,000,0001394/09/03
61532تهرانوحیدیهآپارتمانفروش1023,300,000336,600,0001394/09/03
61533تهراننیروهواییکلنگیفروش3308,500,0001,462,000,0001394/09/03
Page top