جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,964 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68865تهرانمطهری - ترکمنستانآپارتمانفروش1845,435,0001,000,000,0001394-11-25
68866تهراننفت شمالیآپارتمانفروش13611,800,0001,604,800,0001394-11-25
68867تهراننارمک - تلفنخانهآپارتمانفروش993,777,000170,000,0001394-11-25
68868تهرانگلبرگ شرقیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001394-11-25
68869تهرانهرویآپارتمانفروش825,100,000499,800,0001394-11-25
68870تهرانهرویآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394-11-25
68871تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1503,000,000450,000,0001394-11-25
68872تهراننیاورانآپارتمانفروش1651,100,000,0001394-11-25
68873تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانفروش1156,800,000782,000,0001394-11-25
68874تهرانقیطریهآپارتمانفروش21010,500,0002,205,000,0001394-11-25
68875تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش1807,500,0001,350,000,0001394-11-25
68876تهرانهرویآپارتمانفروش1165,800,000672,800,0001394-11-25
68877تهرانمیردامادآپارتمانفروش26010,500,0002,730,000,0001394-11-25
68878تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش14714,500,0001,551,500,0001394-11-25
68879تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1425,700,000809,400,0001394-11-25
68880تهرانجمال آبادآپارتمانفروش12110,000,0001,210,000,0001394-11-25
68881تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001394-11-25
68882تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15011,000,0001,430,000,0001394-11-25
68883تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6511,000,000715,000,0001394-11-25
68884تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11417,000,0001,938,000,0001394-11-25
68885تهرانشهرک غربآپارتمانفروش8010,625,000850,000,0001394-11-25
68886تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001394-11-25
68887تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1367,000,000798,000,0001394-11-25
68888تهرانمیدان کتابآپارتمانفروش1427,000,000994,000,0001394-11-25
68889تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1088,000,0001,056,000,0001394-11-25
68890تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001394-11-25
68891تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001394-11-25
68892تهرانمیدان بهرودآپارتمانفروش936,500,000604,500,0001394-11-25
68893تهرانشهرک غربویلافروش30032,000,0001394-11-25
68894تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش958,600,000817,000,0001394-11-25
Page top