جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,065 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69107تهرانفرمانیهآپارتمانفروش849,000,000756,000,0001394-11-27
69108تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1228,500,0001,037,000,0001394-11-27
69109تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394-11-27
69110تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15410,900,0001,678,600,0001394-11-27
69111تهرانشهرک غربمستغلاتفروش240کارشناسیکارشناسی1394-11-27
69112تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16513,000,0002,145,000,0001394-11-27
69113تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12513,000,0001,755,000,0001394-11-27
69114تهرانشهرک غربکلنگیفروش18045,000,0001394-11-27
69115تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394-11-27
69116تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14817,000,0002,516,000,0001394-11-27
69118تهرانشهرک غرباداریفروش1508,000,0001,200,000,0001394-11-27
69119تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17019,000,0003,230,000,0001394-11-27
69120تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1407,300,0001,022,000,0001394-11-27
69121تهرانشهرک غربآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394-11-27
69122تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394-11-27
69123تهرانبلور دریاآپارتمانفروش1228,500,0001394-11-27
69124تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394-11-27
69125تهرانشهرک غربمستغلاتفروش95کارشناسیکارشناسی1394-11-27
68949تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش907,650,000688,500,0001394-11-26
68950تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1304,200,000546,000,0001394-11-26
68951تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1245,600,000694,400,0001394-11-26
68952تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتفروش11511,000,0001394-11-26
68953تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394-11-26
68954تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394-11-26
68955تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394-11-26
68956تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394-11-26
68957تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش7011,000,0001394-11-26
68958تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1205,800,000493,000,0001394-11-26
68959تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1104,545,000500,000,0001394-11-26
68960تهرانپاسداران - هرویمستغلاتفروش20513,000,0001394-11-26
Page top